fredag den 4. april 2003

Søgestrategi for studerende, forskere, journalister o.a.
(Obs: Dette indlæg er fortrinsvis for ovennævnte internetsøgere!)
De første 10 år med internettet har søgemaskinerne kappedes om at blive størst, hurtigst, bedst. I al hastværket ”glemte” folkene bag søgemaskinerne at langt, langt hovedparten af de folk som søger på internettet har brug for ganske få, men centrale dokumenter. Set i det perspektiv er søgemaskinerne ikke nået særlig langt: Der er meget få søgninger hvor man kan sige at man lige præcis fik de 5-10 dokumenter som man havde brug for.
Det går op for flere og flere af søgemaskineselskaberne. Men endnu er der ikke fundet et columbusæg. Der er dog nogle som prøver på det. RDN (Ressource Discovery Network) er et af verdens bedste emnekataloger med dokumenter af højeste kvalitet udvalgt af fagfolk for de forskellige fagområder. Det er et ”over-emnekatalog” for 7 store kvalitetsemnekataloger som HUMBUL, SOSIG, PSI-gate m.fl., (altså emnekataloger for hhv. humanvidenskaberne, socialvidenskaberne og fysik).
Der er bare en afgørende hage ved det: Det er meget svært at finde rundt i. Kun søgere med god tid, lyst og tålmodighed vil give sig i kast med at finde relevant materiale her. Derfor har RDN nu lavet en vejledning til hvordan man griber en søgning an for et emneområde som man ikke kender noget til. Til hurtige opslag duer disse tutorials dog ikke! Det er til studerende, forskere, journalister eller andre som har behov for at sætte sig ind i et nyt fagområde, men som står mere eller mindre på bar bund: Virtual Training Suite kalder de det.
Emnekataloget for disse ”tutorials” er delt op i en række emneområder. Her indenfor har man mulighed for at få hjælp til søgning på fire punkter: På Tour kan man se hvilke kilder man vil kunne finde inden for fagområdet og hvordan man finder dem. Under Discover kan man se de almindeligste søgemaskiner (ikke så meget nyt her) og emnekataloger som beskæftiger sig med fagområdet. Review er den løftede pegefinger: Pas på hvad du finder – hvordan finder du ud af om det er pålideligt? Under flere af punkter er der en quiz så du kan teste om du har forstået teksten. Man klikker blot på Am I right? For at se om man har svaret rigtigt eller forkert og argumentation for det.
Bibliotekarer vil næppe have nogen glæde af disse værktøjer til eget brug. Men studerende fra de øverste gymnasieklasser og især studerende fra højere læreanstalter kan udmærket henvises til dem.

Ingen kommentarer: