søndag den 1. december 2002

Landeoplysninger.
I mange situationer har man brug for at vide noget om et bestemt land ud over hvad man kan finde i emnekatalogernes rejseinformation. Hvis man skal emigrere, skrive en gymnasieopgave, eksportere noget eller bare er alment interesseret. Følgende fire websteder er gode udgangspunkter. Det er en god ide at have flere muligheder pga. opdatering.
De to første steder er overvejende linksider, de to sidste tekstsider med få links. Alle er umiddelbart lette og logiske at finde rundt i da de er geografisk eller alfabetisk opbyggede efter landene.
Linksider til alverdens landes offentlige (og private) sider:
www.gksoft.com/govt/en/ Oversigt over alverdens landes offentlige sider både på nationalt og lokalt plan, ambassader mv., politiske partier, rejseinformation og andet. Også overstatslige organisationer og institutioner. Mange af siderne er ikke opdateret i årevis, men det betyder ikke så meget så længe linkene er det.
www.loc.gov/rr/international/portals.html Library of Congress (USA). Overlapper meget ovenstående. Den indeholder dog mange flere links om emner som historie, regering, litteratur og kultur, medier, biblioteker, telefonbøger og meget mere. Er under opbygning og mangler derfor flere lande.
Tekstsider til alverdens lande
www.leksikon.org Dansk venstredrejet leksikon. Vælg menuen ”lande”. Tekstmængden her er egnet til opgaver fx til 8. klasse og gymnasium. Centrale links (nederst), bl.a. til Udenrigsministeriets landefakta, Lonely Planet (rejseinformation), Amnesty International, Human Rights Watch og politiske ressourcer.
www.infoplease.com Engelsksproget. Kig under World, Countries (www.infoplease.com/countries.html). Infoplease er et virtuelt familieleksikon, og kigger man nederst under hvert land får man yderligere muligheder for at klikke over i en mere uddybende leksikonartikel. Stofmængden svarer nogenlunde til leksikon.org.
Et andet kneb er at bruge de nationale udgaver af emnekataloger som fx Yahoo. På Yahoos forside kan man nederst klikke på disse. Alt efter ens sprogformåen kan man fx vælge: Frankrig, Italien, Norge, Spanien, England, Sverige, Tyskland, Australien, Indien (engelsksproget!) eller USA. Det er klart at en australsk emnekatalog altid vil indeholde bedre stof om Australien end en generel international.

Ingen kommentarer: