tirsdag den 8. oktober 2002

Hvordan finder du nyheder på nettet?
Google lancerede i slutningen af september en nyhedssøgning. Langt fra den første – og efter min mening langt fra den bedste. Faktisk har de fleste større søgemaskiner nyhedssøgninger, ligesom der findes nyhedssøgemaskiner, både ordsøgemaskiner og emnekataloger. Mange digitale medier har abonnementsordninger hvor man kan få daglige, ugentlige eller månedlige email om nyheder.
Det bedste sted at få et overblik over nyheder på internettet er:
www.searchenginewatch.com/links/news.html et godt overblik over nyhedssøgemaskiner, specialsøgemaskiner og medier med abonnement.
Generelle søgemaskiner som har nyhedssøgning:
Altavista Vælg fanebladet ”News” over søgefeltet. Har en snes hovedemner. Men ingen danske medier. En virkelig god nyhedssøgning!
Alltheweb. Vælg fanebladet ”News”. Kan afgrænse til 49 sprog. Mange danske aviser.
Google Meget stor, men få afgrænsningsmuligheder. Ingen danske aviser. Kategorier. Begrænset avanceret søgning. 4.000 nyhedskilder. Gemmer 1 måned.
Yahoo Meget avanceret søgninger med gode afgrænsningsmuligheder.
Søgemaskiner som kun søger på dagsaktuelle nyheder:
www.daypop.com bringer dagens nyheder fra 7.500 aviser, magasiner og weblog. Avanceret søgning med afgrænsning på nogle sprog (ikke dansk), lande (bl.a. Danmark) og 4 typer af kilder.
www.rocketnews.com eller www.rocketinfo.com søger aktuelle nyheder op til 5 dage gamle i over 6.000 internetkilder. Ringe avanceret søgning. Tilsyneladende ingen danske kilder.
www.moreover.com/news emnekatalog med knap 400 forskellige kategorier
newsseer.com er måske mest for deciderede nyhedsnarkomaner. Et eksempel på hvor populært det er at lave søgemaskiner som søger på nyheder….
Oversigter over aviser, tidsskrifter, magasiner, radio- og tv-stationer m.v.:
www.abyznewslinks.com Geografisk inddelt oversigt over samtlige lande
Her kan du bl.a. finde en af de mest berømte internetmedier, nemlig BBC.
www.journalismnet.com er et websted for journalister. Det indeholder udover nyheder også nogle nyttige links for udøvende journalister.
Der har været en del skriverier og fogedretssager i Danmark om søgemaskiner må linke til dybe links i nyhedsmedierne. De største dagblade (Politiken, Berlingeren og Jyllands-Posten) pusler med en elektronisk nyhedssøgetjeneste. Danske Dagblades Forening fik i juli 2002 nedlagt fogedforbud mod at søgemaskiner udsender nyhedsbreve med dybe links til artikler på de danske dagblades websider. I stedet planlægger de en fælles elektronisk nyhedssøgetjeneste, FAS. Journalistforbundet støtter foreningen og mener at nyhedstjenester krænker journalisternes ophavsret og snylter på dem.
Måske har det skræmt Google fra at søge i danske aviser, så den ikke kommer i karambolage med de danske dagblade. Derimod søger Alltheweb i flere danske aviser, bl.a. Jyllandsposten og nogle provinsaviser.
Konkurrencestyrelsen har dog betinget at konkurrenter tidligst 1. juli 2004 og senest 1. juli 2007 får adgang til databasen og at de tre aviser efter en periode skal levere elektroniske presseklip til konkurrenterne.
Og det var så nyhederne….

Ingen kommentarer: