onsdag den 10. april 2013

Google og den kunstige menneskehjerne

EU og USA speeder op

Der forskes intenst i disse år i modeller af den menneskelige hjerne. Udviklingen af computere har skabt adskillige paradigmer, bla. at hjernen skulle fungere som en slags computer, hvorfor det må være muligt at lave en supercomputer. De europæiske bestræbelser kaldes under en hat "human brain project". I forvejen er der gennem årtier lagt millarder af dollars i Human Genome Project. Hovedsagelig med base i USA. Hvor Obamas regering nu har sat gang i BRAIN initiative. I daglig tale kaldet Brain Acitivity Map Project.

Milliarder af dollars vil i de kommende år rulle til formålet. Hvis man googler det, får man i tusindvis af videnskabelige artikler om emnet. Jeg skal ikke være den som udpeger nogle artikler som mere læseværdige end andre. Dertil ved jeg alt for lidt om emnet. EU har afsat over en milliard euro de næste 10 år til projektet. Og det er oplagt at fx Google og andre mediemastodonter har en interesse i at følge udviklingen, samtidig med at de selv investerer forskningsdollars i relaterede projekter.

Da Kennedy proklamerede at amerikanerne ville sende en mand til månen, startede man også stort set på bar bund. Men nåede altså målet. Om det også kan lade sig gøre på dette område er uvist. Dertil er emnet så meget desto mere komplekst og ikke først og fremmest en teknologisk opgave.

Kan det lade sig gøre?

Det er generelt meget svært at skaffe sig et overblik over hvor langt forskningen er nået. Og især om det overhovedet er muligt på længere sigt at lave en komplet kopi af en menneskelig hjerne. Det står læserne frit for at skaffe sig et overblik over litteraturen. Og den er langt fra enig. Et bud er en artikel i Nature/Scientific American af Henry Markham. Og den afgrænser sig nu mest til hvordan vi kan bruge denne nye videnskabsgren i kimform til at afhjælpe fx Alzheimer, autisme, depressioner, osv.

For de som ikke orker at læse hele artiklen opsummerer den konklusionen således:
  • Vi vil se computersimuleringer som mere og mere efterligner funktioner i den menneskelige hjerne.
  • Omkring år 2020 vil digitale hjerner være i stand til at repræsentere en enkelt hjernecelle eller måske hele hjernen
  • En simuleret hjerne vil kunne være i stand til at opfylde visse funktioner. Og give indblik i fx autisme.

Det lyder jo unægteligt som om den kunstige hjerne ikke kommer i morgen. Artiklen diskuterer også de forskellige paradigmer der eksisterer om hvad hjernen egentlig er, og hvordan den fungerer. Den antyder også at det er nødvendigt at vi begynder at ændre vores opfattelse af den.

Nogle af de problemer som artiklen nævner er, at det vil tage år at udvikle en supercomputer som er stor nok til blot tilnærmelsesvis at efterligne en hjerne. Techcrunch nævner at synapserne alene udgør et samlet antal der svarer til antallet af stjerner i 1.500 galakser på størrelse med Mælkevejen. Desuden vil det, selv om det lykkes, ikke med nutidens teknologiske niveau være muligt at få den til at udvikle sig, således som jo den menneskelige hjerne gør fra fødslen.

Googles interesser

Ingen tvivl om at udviklingen følges skarpt af fx Google. Googles måde at fungere på prøver også at efterligne hjernens måde at fungere. Men på et meget primitivt og kluntet stade. Ikke desto mindre er Google en af de mest avancerede computere menneskeheden har udviklet, og en enorm mængde data er lagret i den.

Hvis man skal gætte hvad Googles aspirationer er, kunne Techcrunchs citat af Google talsmand, og futurist, Ray Kurzweil måske give et fingerpeg. Han citeres for at have sagt at Google ønsker at være brugernes “cybernetic friend.” Han forestiller sig at Google i nær fremtid vil være i stand til at svare på spørgsmål du endnu ikke har spurgt om. Kurzweil har en hjemmeside, Accellerating Intelligence, for de som vil følge med på den front.

I forhold til hvad man kan fantasere sig til, er det jo unægteligt et mere ned på jorden og beskedent udsagn.

Link
Scientific American. Henry Markram: The Human Brain Project.
Read Write Web. http://readwrite.com/2013/02/19/what-if-google-could-think-like-you-do

Ingen kommentarer: