onsdag den 13. marts 2013

I anledning af valget på Grønland

I anledning af valget på Grønland er det et diskuteret emne om Danmark opfører sig som kolonimagt, og om hvor meget Grønland stadig er påvirket af at have været under dansk kolonistyre i hundreder af år. Jeg skal ikke gøre mig klog på det. Men jeg vil til gengæld citere Politievennen fra 13. januar 1821. Så kan læseren selv uddrage sine egne konklusioner på hvordan det fremspirende borgerskab under enevælden opfattede grønlænderne. Teksten er lettere redigeret så de mere gammeldags formuleringer er gjort nutidigt forståelige.

Ønske om bedre brændevin til Grønlænderne

 Ideligen hører man klager over mangel på næring, og at vi have ingen handel, men hvad gøres der for at afhjælpe denne? Søger vi at forædle være naturprodukter, eller at give vore kunstprodukter en sådan grad af fuldkommenhed  at de kunne sættes ved siden af fremmedes? Sker dette ikke, så hjælper al klynken og klagen slet intet, men vil ville komme til at tåle, at selv den lille handel, der endnu forundes os, går til grunde og falder i hænderne på flittigere og handelskyndigere nationer; for hvem vil fortænke køberne i at vælge bedre vare.

Disse tanker faldt anmelderen ind, da han hørte fortælle, at det danske kornbrændevin, som sendes til Island og Grønland, sædvanligen kun bestilles til 7 ¼ grad efter Spendrups gradestok, imedens det, her udvælges i almindelighed holder 8 grader.

Ville man ikke unde disse vore fattige, arbejdsomme medbrødre, der leve i et hårdt klima, vore produkter så gode som vi selv have og bruge dem, så burde man dog gøre det for interessens skyld, at man måske ikke siden forgæves skal klage over, at også denne handelsgren er gået forloren til stor tab for landet; thi man vil dog vel ikke anse det for en umulighed, at disse mennesker, hvor nøjsomme de end have været og taget til takke med hvad man fandt for godt at byde dem, jo engang kunne blive opmærksomme og få smag på noget bedre, og at der da nok vil finde de, der ville sende dem gode og forsvarlige vare, er vist ikke at betvivle.

Da de københavnske brænderier stå i ord for at kunne levere gode og forsvarlige varer, og da vor handel kun er liden, og som følge deraf afsætningen på brændevin ikke betydelig, så er det troligt, at mange af vore brændevinsbrændere kunne ønske at tage del i en leverance. Anmelderen anser det derfor gavnligt i flere end en henseende, om vedkommende ville foranstalte en licitation når et kvantum brændevin skulle forsendes, man ville da både erholde forsvarlige vare og en moderat pris.

Skål. Kasuutta. Der ligger mange indforståede oplysninger i teksten. Anmelderen ville måske det grønlandske folk det godt. Me-en. Det kan jo så diskuteres om det lykkes, og hvor relevant dette område er. Den er iøvrigt taget fra endnu ikke offentliggjorte skanninger af dette pudseløjerlige tidsskift. Som københavnerne burde have bedre adgang til. Og måske også snart får?

Ingen kommentarer: