lørdag den 28. juli 2012

Google og censur

Når et firma som Google koncentrerer enorme mængde data et sted, melder sig spørgsmålet om censur og andre former for manipulation. Vi kan ikke vide hvorvidt Google manipulerer med indholdet. Men Google udgiver med jævne mellemrum siden 2010 en Transparency Report, hvori de oplyser hvordan regeringer og offentlige myndigheder verden over har begrænset adgangen til visse sider for et bestemt lands borgere.

Rapporten viser antallet af henvendelser Google har fået om at fjerne indhold, hvordan regeringen lægger begrænsninger på søgning i Google og hvordan ophavsretsindehavere kræver indhold fjernet.

Rapporterne omfatter bl.a. trafikken på Google generelt og de enkelte produkter. Her kan du fx følge hvordan Google Bogsøgning bliver brugt i Danmark, eller se den store stigning i antallet af anmodninger fra ophavsretsindehavere. Hvis du kigger nærmere ind i tabellerne, vil du se at det især er musikselskaberne som kræver sider fjernet. Warner, EMI, Sony m.fl. Formentlig ulovlige fildelingssider.

En ting er anmodninger, en anden om Google imødekommer sådanne anmodninger. Dette fremgår af en tabel, hvor man bl.a. kan se at Kina ikke anmoder om noget som helst. De blokerer simpelt hen bare siderne. Men i øvrigt varierer procenten meget fra land til land.

Hvad skal man mene om dette? Tja. I den ene ende er der grov kriminalitet. Fx børneporno. Her fjerner Google på egen hånd indhold. I den anden ende er der politisk censur. Google bliver bedt om at fjerne politisk oppositionelt materiale. Ikke bare fra diktaturstater, men også fx Spanien. Det nægter Google dog pure at gøre.

Danmark er i al beskedenhed også med. Den første gang Danmark optræder i en af disse rapporter, er 2. halvår af 2010. Og siden har der ikke været noget. 

Link
Google Transparency Report.
Google Public Policy Blog.
Search Engine Land.
ComOn.

Ingen kommentarer: