onsdag den 13. juni 2012

Op og ned for Google Books

Alverdens retsinstanser arbejder pt med spørgsmålet hvad man skal stille op med alle de ophavsretsspørgsmål som internettet har sat på dagsordenen. Specielt hvad angår bøger. Nye som gamle, digitaliserede som analoge. Men set i forhold til hvor hurtigt det går med teknikken, synes jeg det går langsomt med at få lovgivet på området.

I USA besluttede USAs højesteret den 18. januar 2012 at konfirmere en lov fra 1994 om beskyttelse af bøger, film og musik produceret i udlandet (altså uden for USA). Loven er til for at beskytte amerikanske produktioner i udlandet. Men det rammer også Google som i vidt omfang indskanner bøger fra biblioteker også uden for USA.

Centralt i ophavsretspørgsmål er Bernkonventionen som i al korthed ud på at de som tilslutter sig den, accepterer at give borgere i andre lande samme ophavsrettigheder som de har i deres hjemland. USA underskrev konventionen i 1988. Derudover har USA accepteret at respektere værker beskyttet i hjemlandet, men ikke i USA.

Dette er sket for at give rettighedsindehavere fra USA samme rettigheder i udlandet. Da de sælger langt mere end omvendt, er denne gensidige aftale i overmål til gavn for USA. Men altså ikke nødvendigvis særlig god for andre. Argumenterne imod dette var bl.a. ophavsretten er langt skrappere i udlandet. Hvilket nogen har opfattet som grænsende til en begrænsning af ytringsfriheden.

Nogle vil måske juble over dette. Forfattere som Leif Davidsen er moderate modstandere af at digitalisere i hvert fald egne bøger, og de er formentlig nu glade. Han er nu juridisk sikret i USA på samme måde som han er i Danmark.

På bundlinjen står at konsekvensen bliver at der formentlig ikke i en nær fremtid bliver rokket ved hvilke danske bøger fra Google Books vi vil kunne se i fuldtekst. For ikke at overtræde lovgivningen, er kun værker over 140 år tilgængelige i fuldtekst.

Andre vil se dette som en enorm og meningsløs begrænsning. For værker fra 1871 og frem til fx 1941 vil det for fremtiden være nærmest umuligt at forhandle fuldtekstoffentliggørelse. Forfatterne er formentlig døde for længst, og rettighedsindehaverne umulige at opspore. Konsekvensen af dette vil  være at dansk litteratur fra denne periode med ganske få undtagelser vil blive gemt, glemt og reserveret for de få ihærdige læsesalsbrugere af danske biblioteker.

I hvert fald hvis ikke vi snart selv går i gang selv med at indskanne bøger på bibliotekerne.  Men tallene for indskanninger er uhyggeligt lave. Jo, der er tendenser. tusind bind hist, tusind bind pist. Det er selvfølgelig alt sammen bække. Men det tager bare (for) lang tid før de danner en å. I modsætning til Googles biblioteksprojekt som synes at være det eneste på verdensplan der for alvor er rykket.

Mens det således går op ad bakke for Google i USA, ser det ud som et gennembrud i Frankrig. Franske forfattere og forlag havde ellers lagt sag mod Google helt tilbage i 2006. Men såvel forlagsorganisationen Syndicat National de l'edition (som repræsenterer omkring 600 forlag) og forfatterorganisationen Societé des Gens de Lettres (som repræsenterer omkring 6.000 fransktalende forfattere) har frafaldet deres krav om 9.8 mio Euro.

Den nye aftale indebærer at forlag eller forfatter såvel kan tilbagekalde som autorisere Google-skanninger. Ligeledes garanteres forlag en "væsentlig del af overskuddet" fra salg. Og Google har forpligtet sig til finansielt at støtte forlagsorganisationens børnelæsningsprogram.

Link
Copyright Alliance Blog.
Google Public Policy Blog.
Business Week.Ingen kommentarer: