torsdag den 28. juni 2012

Myter om de unges internet

Nogle rapporter fra USA viser hvad det vist efterhånden er blevet dokumenteret flere gange: At selv om de unge og yngre generationer er opfostret i internettets tidsalder, så er det ikke en selvfølge at dermed også er fortrolige med alle sider af den nye teknologi. I værste fald er deres kendskab reduceret til de sociale medier som kan være hvad det være vil, det kan være en kvalifikation at kunne uploade billeder til Facebook, men nytter det noget, set ud fra uddannelsernes og arbejdspladsernes produktivitet?

Nærmere betegnet, områder som fx regneark eller at arbejde med html. Men jeg vil da for egen regning også tilføje søgninger på internettet, inklusive Google. Det kan der være forskellige grunde til. Uddannelsessystemet er at af dem. De er meget langsomme til at omstille sig til den hurtigtvoksende teknik, og risikerer ofte at undervise i forældet stof. Men bibliotekerne må også påtage sig en del af ansvaret.

Jeg har ikke rigtig nogen løsning på det. Vores licensdatabaser er gode, teoretisk set. Men såvel synliggørelsen af dem som det teknologiske (besværlige adgangsveje, osv) gør dem jo ikke lige frem til noget vi fremviser med stolthed. Smarte er de i hvert fald ikke.

Der er meget at tænke over i sommerferien. 

Link
University of California.
Read Write Web
.

Ingen kommentarer: