onsdag den 9. november 2011

Svenske ebøger

Den 1. november fortalte jeg om det norske nationalbiblioteks digitalisering af norske bøger. En kollega har gjort mig opmærksom på at det svenske kongelige bibliotek, Kungliga Biblioteket, også henviser til elektronisk materiale.

Så jeg klikkede ind på Libris, og fandt et link til Nya fria e-resurser et pænt stykke nede. Herefter var det bare med at klikke på Se alla fria e-resurser. Denne viser at der er 127.000 poster. Ifølge oplysninger andetsteds på hjemmesiden er der 25.000 gratis bøger og tidsskrifter. Da jeg bladrede om på de sidste 10 sider i søgningen var de da også tomme.

Rent umiddelbart forekommer fremfindingen af disse materialer lidt kluntet og begravet i alt muligt andet. Muligvis kommer de dog frem på anden vis, fx hvis du søger på Libris (det der svarer til det danske bibliotek.dk). Det vil jeg lade andre om at forsøge sig med. I første omgang var min interesse at se hvor meget der er tale om, og hvad for materialer det er.

Hvad angår antal, er jeg mystificeret. Hvis du kigger på højremenuen angiver den forskellige afgrænsningsmuligheder (Avgränsa träffmäng). Her står der i Åtkomst og fritt online at der er ca. 127.800 materialer. Kigger du længere ned, står der bl.a. 102.200 bøger og 18.300 tidsskrifter. Hvilket igen peger på de ca. 127.000 materialer. Det samme gør sprogopgørelsen: Engelsk 70.600 og svensk 43.257.

Hvad angår type forlader jeg mig helt på nogle stikprøver. Det forekommer mig at det meste bøger fra offentlige institutioner, universiteter o. lign. Dvs. betænkninger, udredninger, bøger, rapporter o.lign.

Hvad angår alder, synes det som om at det er nye materialer. Der er enkelte fra 1800-tallet. Men ellers synes resten fortrinsvis at være materialer nyere end år 2000. Hvilket bekræfter formodningen om hvilken type det er. Denne type materiale eksisterer allerede elektronisk, så det har bare været med at gøre det tilgængeligt.

Som sagt, alt dette bygger på stikprøver og jeg har ikke umaget mig til at kontakte nogen i Sverige for at finde ud af om formodningerne er rigtige. Det har vi for så vidt også gjort i Danmark for fx betænkninger. Søger du fx på Betænkning 1506 i Bibliotek.dk finder du også den elektroniske udgave.

Nogen systematisk offentliggørelse af samtlige offentlige dokumenter ved jeg ikke om der er. Lige som jeg heller ikke kan gennemskue om svenskerne har andet med. Så vidt jeg kan ane, ser det ud til at svenskerne måske også har en hel del materialer fra universiteterne.

Er det mere eller mindre end i Danmark? Jeg kan ikke svare på det. Elektroniske materialer fra danske universiteter er nærmest ikke-eksisterende på Bibliotek.dk. Det er i stedet samlet på en portal Forskningsdatabasen. Her er bl.a. 10.000 Ph.D. afhandlinger. Mange findes selvfølgelig i trykt form. Deværre ligger mange af dem i et særligt filformat som ikke umiddelbart kan åbnes, men kræver download af specialprogrammer. Dette er en hæmsko hvis Bibliotek.dk skulle linke til dem.

Sammenligninger skal vi selvfølgelig være varsomme med. New York Public Library var et af de første biblioteker til at tilslutte sig Googles biblioteksprojekt. De har nu en omfattende digital samling af materialer i public domain. Googles andel i denne samling omfatter 32.000 materialer, bl.a. fordi grænsen her ikke ligger i 1870, men 1923. Hertil kommer så de øvrige samlinger hvoraf nye ebøger udgør 21.400.

Ingen kommentarer: