lørdag den 29. oktober 2011

Google erstatter + med ""

Søgenørder kender de boole'ske operatorer og, eller og ikke. Også selv om vi måske ikke ligefrem bruger dem bevidst. Og-operatoren har i årtier været automatisk hvis du uden for parentes skrev to eller flere ord. Og den kunne i Google mest bruges til at aktivere søgning på småord (der ellers ville blive ignoreret). Google brugte +-tegnet.

Måske som konsekvens af dette afskaffede Google ifølge Search Engine Land tegnet + som repræsenterer operatoren. Du kan også læse denne tråd hvor Google officielt bekræfter afskaffelsen. Så nu behandler Google ikke længere + som en operator, men som et tegn. Oven i købet som et tegn der ignoreres.

Ifølge Kelly F. (som er ansat på Google) er +-tegnet i stedet for erstattet af gåseøjne (anførselstegn, ""). Det forstår jeg som at hvis du vil stadig ønsker at bruge og-operatoren, skal du sætte ordet i gåseøjne. Hendes eksempel er at en tidligere søgning på magazine +latina, nu skal skrives som magazine "latina". Jeg kan nu ikke forstå hvorfor man skulle sætte + foran latina. Latina er ikke noget småord, og Google sætter jo automatisk og-operatoren imellem. Så magazine latina og magazine +latina skulle ifølge den logik give det samme. Men det er måske bare mig?

Gåseøjnene skulle stadig virke som før. Altså sat omkring flere ord fjerner den den boole'ske og-operator mellem ordene og gør alle ordene til en sætning.
Search Engine Land giver en anden forklaring. De mener ganske enkelt at Google har fjernet +-tegnet af hensyn til Google+. De vil ikke have nogen forvekslingsmuligheder. Hvad end grunden må være. Jeg har kun fundet ganske få anvendelser af +-tegnet. Nemlig som nævnt ved aktivering af søgning på småord. Men da Google allerede har taget højde for visse småord som fx tal på konger, og er ganske god til det, så er det ikke mig der beklager dette skridt. Omend forklaringen på hvorfor den er fjernet er tynd.

Danny Sullivan kan ikke forstå hvorfor at Google har afskaffet +. Så hvis du gerne vil have argumenter, læs hans grundige gennemgang af de tilfælde hvor det går galt, og generelt hvorfor det er en fejl at afskaffe operatoren. En af de vægtige grunde er at +-tegnet lang tid før Google har betydet boole'sk og. Så ved at afskaffe det og erstatte det med gåseøjne, har Google forbrudt sig mod international standard.

3 kommentarer:

Luhr sagde ...

En afklarende kommentar:
Det er ikke '+' som operator for det booleske 'og' Google har afskaffet, men derimod '+' som operator for søgning på en eksakt term.

Google benytter automatisk udfoldning af søgetermer, dvs. at der automatisk søges på flere morfologiske former og evt. også synonymer og beslægtede termer i form af fx forkortelser.

Eksempelvis vil en søgning på "ai" give en resultatliste indeholdende både resultater for "artificial intelligence", "amnesty international", "appreciative inquiry", "air india", "accelerating intelligence" osv. osv. At Google fremhæver disse termer med fed afslører at Google opfatter dem som søgetermer.
Google har altså automatisk udfoldet termen "ai" til en lang række yderligere søgetermer.

For at undgå denne udfoldning skulle man tidligere sætte et '+' umiddelbart foran søgetermen - i forbindelse med eksemplet ovenfor således "+ai". Det er denne brug af '+' Google har afskaffet, og for at undgå den automatiske term-udfoldning skal man nu i stedet benytte citationstegn - det kan altså opfattes som en form for eksakt frase-søgning, blot på enkeltord, og ligger derfor i direkte forlængelse af Googles hidtidige brug af citationstegn.

Erik Nicolaisen Høy sagde ...

Mange tak for præciseringen.

Jeg har nu ikke skrevet at Google har "afskaffet" og-operatoren. Det er tegnet for og-operatoren der er ændret, hvilket jeg temmelig klodset i overskriften prøvede at antyde med ordet "erstattet".

Så som du så rigtigt præciserer er det ikke det booleske "og" der er afskaffet. Det er tegnet for det booleske og, der er erstattet af "".

Bah, internettet er et skriftligt medie, og svært at udtrykke sig på. Håber at det står klarere med din kommentar ....

HSJ sagde ...

... så synes forklaringen på ændringen at være kommet: +søgninger skal føre os direkte til firmaernes alternative +hjemmeside: "Direct Connect". (Jf. http://searchengineland.com/google-pages-now-open-for-businesses-brands-places-more-100217)