onsdag den 19. januar 2011

Spor efter ILI 2010

Konferencer som ILI 2010 sætter naturligvis altid nogle tanker i gang når man går derfra. Således også hos undertegnede. Uden at jeg kan sætte præcise talere eller samtalepartnere på. Her er et forsøg på at samle nogle af disse strøtanker.

Ebøger og elektroniske tidsskrifter er forhåbentligt noget der er fremtid og fremgang i. Og det sker allerede nu på bekostning af referenceværker, papiraviser og papirbøger. Pressen skriver om det. Bibliotekets håndbogssamling og brugen af det illustrerer det til dagligt. Selvom det selvfølgeligt ikke har gjort det lettere for inkarnerede læsesalstilhængere at læsesalene er nedlagt i fx Gentofte og København, så er det vist ikke nogen hemmelighed at håndbogssamlinger som de traditionelle læsesale allerede har været i tilbagegang. Funktionen "at bruge en læsesal" er ikke overflødig. Måden at drive virksomhed af denne type mener jeg blot er blevet anderledes.

Hvad skal brugerne med systemer som de kun skal bruge i en bestemt sammenhæng? En stor del af vores eressourcer er opbygget på den måde: Hver gang du skal bruge en ressource, kræver det at du skal sætte dig ind i et nyt søgesystem. Ofte overvinde besværligheder med download af små "fikse" programmer og indlogningsprocedurer. Jo. Bibliotekerne tilbyder en masse fantistsk gode eressourcer. Men de bliver slet slet ikke brugt efter hvad de fortjener, fordi de har opbygget "forsvarsværker" som forhindrer let adgang og brug.

Et af de områder hvor bibliotekerne burde være gode til at konkurrere med Google, er på interaktivitet. Google er en søgemaskine som du ikke i den forstand kan kommunikere med, tovejs. Og interaktivitet er noget bibliotekarer er gode til i situationer face to face med lånerne. Men hvad angår digitale medier, kniber det gevaldigt. Instant Messaging, SMS, Skype, Meebo, alt sammen ligger der. Det er lige til at plukke og tage i anvendelse. Egentligt underligt at bibliotekerne ikke har spillet på dette element noget mere. Jovist laver vi spændende arrangementer og den slags. Men at gøre hver ekspedition til et seriøst og kvalificeret alternativ til de "kolde" søgemaskiner - det kræver andet og mere end det.

Ingen kommentarer: