lørdag den 16. oktober 2010

Internet Librarian International 2010

Onsdag 13. oktober til fredag 15. oktober afholdtes Internet Librarian International 2010. Konferencen havde (som sædvane er) tre spor, med 4-5 oplæg pr dag. Det er selvfølgelig umuligt at følge alle oplæg. Sammen med Piet Dahlstrøm havde Københavns Hovedbiblioteks delegation til konferencen udvalgt forskelle temaer vi ønskede at følge med henblik på at se om der er noget vi kan bruge. Derudover er konferencen et udmærket sted at se hvad der sker ude i den store vide verden, og også for at møde gamle bekendte, nye og på den måde skabe netværk uden for den danske/københavnske andedam.
Jeg havde til forskel fra de to andre gange jeg har været med i 2005 og 2006 valgt at undgå at lave egentlige referater af oplæggene, men i stedet prøvet at fokusere på nogle punkter som kunne lede til forskellige ting vi rent faktisk kan omsætte til praksis og bruge, til gavn for vores brugere:
Hvordan får vi vores hjemmesider til at være bedre til at konkurrere med Google (og internettet i øvrigt). Hvad skal vi gøre for at brugerne finder det naturligt at klikke ind på vores hjemmesider. Ikke bare for at checke deres konti, men for at se bibliotekernes hjemmesider for et naturligt udgangspunkt for at søge information.
Specielt undersøge hvordan vi kan udvikle vores kataloger, biblioteksbasen, og vores eressourcer bedre. Formidle dem bedre, integrere dem med hinanden og den store vide verden.
Der er meget at efterbearbejde på. Så det vil nok vare mindst en uge før jeg får efterprøvet om min spontane interesse for visse emner også holder, lidt på afstand af konferencen. Forvent derfor ikke begejstrede oplæg før den tid. Belært af tidligere konferencer med spontane begejstringsudbrud over et eller andet, med efterfølgende nedture osv. foretrækker jeg at lade tankerne modne, og blive efterprøvet i den konkrete hverdag.
Men en ting vil jeg dog allerede nu nævne, som ikke har noget med de to ovennævnte punkter at gøre. Det er at de mere tekonologiske problemer som jeg troede var lokaliseret til Københavns Biblioteker, viser sig at være et verdensomspændende fænomen. Ikke blot i Danmark.
Hvad jeg nævner i det følgende er blot en hypotese, som altså kan være forkert. Men den bygger dog på mange års erfaringer og indicier, ikke bare med det praktiske biblioteksarbejde, men også med hvad jeg læser på fora, blogs og andre steder på internettet. Og nu altså ydermere bekræftet af forskellene på private og offentlige virksomheders gøren og laden på ILI 2010.
Min hypotese (som jeg ikke har fundet på selv) er at ensidige Microsoft-baserede løsninger simpelt hen ikke dur længere. Internettet udvikler sig så eksplosivt og innovativt, at det ser ud som om at Microsoft ganske enkelt ikke kan følge med udviklingen og tilpasse sine hjemmestrikkede standarder til de internationale standarder. Deres patches er så forsinkede og utilstrækkelige, at når de endelige får dem lavet, er internettet allerede rykket så meget at der er opstået andre problemer.
Microsoft har selv delvist erkendt dette, bl.a. med Hotmail og download af bestemte sider. Og de "arbejder på en løsning". Men spørgsmålet er om ensidigt Microsoft-baserede løsninger ikke er en hæmsko for innovation og udvikling, i hvert fald på biblioteksområdet?
Kan vi leve med frysninger af skærme,  ikke at kunne downloade bestemte programmer, ikke at kunne gå ind på basale tjenester som fx Hotmail, ikke at kunne videreudvikle applikationer og meget andet, blot fordi vores supportafdelinger ensidigt satser på Microsoft? Hvordan undgår vi at support-afdelinger ikke udvikler sig til sabotage-afdelinger? Hvordan sikrer vi at supportafdelinger også supporterer frontafdelinger, og ikke omvendt: At frontafdelinger bliver support for at supportafdelinger kan drive virksomhed?
Disse og mange andre tanker dukkede op i mit hoved når jeg så hvordan ikke-udelukkende-Microsoft-baserede (private) firmaer elegant og mere problemfrit bevægede sig rundt på internettet. Der er slående forskelle mellem delegater fra private firmaer, der ikke udelukkende satser på Microsoft, og jammerklager (der til forveksling minder om København) fra (offenlige) biblioteker hvor alt andet end Microsoft er forbudt.
Jeg forlod konferencen med det klare indtryk, at internettet ganske enkelt i dag mere og mere er alt for stort og ufarbart hvis man enøjet satser på Microsoft.
Dette dog kun en strøtanke, som ikke desto mindre fylder meget i bibliokets hverdag i form af irritationer, ventetider, ubehagelige kontakter med supportafdelinger og dårlig, mismodig stemning hvad angår it generelt.
Nu er det sagt, det skal med, fordi når jeg forhåbentligt i løbet af et par uger får lavet nogle oplæg om konferencens egentlige indhold, så ligger der en latent frygt for at banke hovedet imod den mur der hedder, at det ikke kan lade sig gøre. Netop på grund af det ovennævnte problem. Jeg skal gøre mit bedste for at lade som om at det kan lade sig gøre! Så hold øje med bloggen fra om ca. en uges tid.

Ingen kommentarer: