tirsdag den 5. august 2008

Spam, reklamer og Cision

En mail fra Cision Danmark A/S har vakt en røre i visse blogger-kredse. Firmaet har sendt en mail med et spørgeskema til udvalgte bloggere, som har en emailadresse på deres weblog. Røret drejer sig om to spørgsmål, dels indholdet i mailen, dels måden, altså at de overhovedet har tilladt sig en masseudsendelse som kan ses som spam.
Emailen drejer sig i al korthed om bloggerens holdning til at bruge deres egen weblog til reklameformål. Brevet lyder:
Blogs bliver i stigende grad set som et vigtigt medie og blogskribenter som indflydelsesrige meningsdannere. Det har fået PR-branchen til at fatte interesse for blogs som et middel til at skabe omtale af produkter, brands og virksomheder.
Men har blogskribenter overhovedet lyst til at blive kontaktet af PR-konsulenter, og hvordan skal den kontakt så foregå? Det har vi sat os for at undersøge - forhåbentlig til gavn for såvel bloggere som PR-folk.
Derfor håber vi, at du vil bruge 2 minutter på at besvare nogle spørgsmål om din holdning til at modtage information og henvendelser fra PR bureauer eller virksomheders PR-medarbejdere.
Hvis du er interesseret, sender vi gerne undersøgelsens resultater til dig.

Selve spørgeskemaet er nogle generelle spørgmål om bloggeren samt om holdningen til reklamer på webloggen.
Hvad angår det første spørgsmål, så har jeg ikke nogen generel holdning til det. Jeg prøver på denne weblog at se så mange facetter af mit område som muligt, og er tilbøjelig til ikke at ville idenficeres med reklamer. Jeg gør det ikke for pengenes skyld, så jeg har ikke behov for at blive sponseret. Men blogosfæren er mangfoldig, og hvis nogen mener at det er ok, så fint nok med det.
For mig at se er spørgsmålet om reklamer eller ej på weblogs ikke så interessant. Weblogmediet er et meget åbent medie hvor det er op til webloggeren at bestemme hvad vedkommendes blog skal bruges til. Og som oftest er det meget nemt at aflæse intentionen bag webloggen.
Hvad angår spørgsmålet om udsendelsen er spam eller ej, vil jeg hellere end gerne overlade til sagkundskaben og juristerne. Er der nogen der har bragt sagen for domstolene? Kristine Tolborg fra Cision afviser at der skulle være tale om spam. Hun hævder at de har fået emailadresserne fra de mest linkede danske blogs som i forvejen opgiver en email. (det gør jo fx Internetsøgning i højrespalten).
Heroverfor kunne man indvende at ingen på forhånd har indvilliget i at modtage spørgeskemaet, og at det som sådan er spam. Og at hvis nogen laver en mailliste, så påhviler det ophavet ikke at bruge den til masseforsendelser. Der er nok at gå i gang med for domstolene her. Striden drejer sig bl.a. om modtagerne af brevene er blevet udvalgt vilkårligt eller ej. Cision hævder at det er de ikke, mens nogen ville påstå at det er de.
Men vilkårlighed er ikke det eneste angrebspunkt. Spørgsmålet er om Cision overhovedet på forhånd har fået tilladelse til at sende til modtagerne. Hvad de ikke har. Og dermed er det spam.
Udsendelsen af brevet har rejst spørgsmålet om hvad der er spam og hvad der ikke er.

Ingen kommentarer: