tirsdag den 3. juni 2008

Censur og Google

Googles holdning til censur har været meget omdiskuteret. Eftersom firmaet har til hensigt at lagre al information og stille den til rådighed for hele verden, er dette et essentielt moralsk og etisk spørgsmål. Enkeltsager fra Kina, Tyskland og et par andre lande viser at Google ikke vil i klammeri med de gældende straffelove i forskellige lande når det gælder lokale udgaver af søgemaskinen.
Derfor er det også altid interessant at se hvordan firmaet forholdet sig politisk til forskellige udmeldinger. Senest har Google stemt imod et forslag imod censur. Forslaget anbefalede Google at føre en censurpolitik som bl.a. opfylder følgende (uddrag):
1) Data om enkeltpersoner skal ikke opbevares i lande som udøver censur og hvor politiske ytringer kan blive stemplet som kriminelle.
2) Google vil ikke censurere.
3) Google vil bruge alle lovlige midler for at modgå censur.
4) Brugerne vil klart blive gjort opmærksom på når firmaet har indgået bindende retslige aftaler med regeringer om at filtrere søgninger.
5) Brugerne vil blive informeret om firmaets praksis og hvordan data udveksles med 3. part.
6) Firmaet vil oplyse om alle lovligt bindende censursager.
Forslaget indgik i en serie andre som Google stemte for, men altså ikke det ovenstående. Tilbage i 2004 meddelte Google at de censurerede Google News fordi enkelte hjemmesider alligevel blev blokeret. I 2006 kørte censursagerne om Kina (udførligt beskrevet her på Internetsøgning).
Link
Google Blogoscoped.
Google Blogoscoped.

Ingen kommentarer: