fredag den 2. maj 2008

Anklage mod Google Earth

Somme tider kan Google Earth bruges som historisk diskussionsmateriale. Det er sket for den israelske by Kiryat Yam som ifølge en efterkommer (Arab Ghawarina) af fordrevne palæstinensere blev evakueret og ødelagt i den israelsk-arabiske krig i 1948. De israelske myndigheder i byen har klaget til Google over at der er en tekst med følgende ordlyd:
This is one of the Palestinian localities evacuated and destroyed after the 1948 Arab-Israeli war. For basic information about this locality, including brief history, the 1948 events, its current status, pictures and statistics, visit: www.palestineremembered.com.

Den er lavet af Arab Ghawarina. De israelske myndigheder påstår at det er forkert.
Those who see Kiryat Yam on Google Erth are told that the city was built on the ruins of an Arab town from which innocent civilians were expelled. In fact, officials said, the city was built by Holocaust survivors on land that was completely barren and had not been settled in the past. The false information was placed as part of a deliberate attempt to hurt the city's interests, they said.

Googles svar er at selvom nogle måske vil finde denne brugergenererede oplysning stødende, så er den på ingen måde imod de regler som gælder for Google Earth. Google Earth brugere kan under visse betingelser anbringe oplysninger og holdninger på lokaliteteter. De er mærket med et særligt ikon og kan nemt kobles til eller fra.
Ophavsmanden selv har meddelt at han er villig til at fjerne bemærkningen hvis nogen kan bevise at den er usand. En artikel i International Herald Tribune forklarer at det er svært nøjagtigt at lokalisere de daværende landsbyer, og at begge påstande kan være rigtige. Sandsynligvis er palæstineniske landsbyer blevet ødelagt, men ikke nødvendigvis på den eksakte position af den nuværende by.
Link
Network World.
Google Blogoscoped.
International Herald Tribune.

Ingen kommentarer: