lørdag den 29. marts 2008

Google gået i sort....

Har du prøvet at bruge Google Danmark i dag, lørdag den 29. marts? Den er gået i sort!

"Vi har slukket lyset. Nu er det din tur - Earth Hour".

Er meddelelsen. Det sidste et link som fører til forklaringen:
Brugere af Google i Danmark vil i dag bemærke, at vi har "slukket lyset" på Google.dk som en gestus for at øge opmærksomheden om den verdensomspændende klimabegivenhed Earth Hour, der i Danmark hedder "Sluk lyset Danmark".

Det hedder endvidere i meddelelsen at
Som følge af Googles engagement i miljøbevidsthed og energieffektivitet støtter vi i høj grad klimabegivenheden Earth Hour og har i dag mørkelagt vores hjemmeside for at være med til at øge bevidstheden om det, vi håber, bliver en særdeles vellykket global begivenhed.... Vi mener, det er vigtigt, at vi tager del i bekæmpelsen af klimaændringerne og synes, at Earth Hour er en vigtig begivenhed på det rigtige tidspunkt. ... Vi er engageret i at begrænse klimaændringernes indvirkning ved at fremme energieffektiviteten, men aktuel analyse antyder, at en permanent ændring til en sort baggrund hverken vil være til gavn for miljøet eller vores brugere.

Nuvel. Så husk det nu. Hvis ellers du ikke har brudt hele kampagnen ved at bruge strøm på at gå på internettet!

Ingen kommentarer: