onsdag den 26. marts 2008

Fra Googles brokkasse

Der er alle Googles vellykkede produkter. Der er de sk...irriterende betaudgaver. Og så er der de der aldrig blev til noget. Kan du huske .....? er temaet for en lille oversigt i Google Blogoscoped over forskellige eksperimenter som aldrig blev til noget.
Hvad kan vi lære af dem? Tja. At Google eksperimenter på livet løs. At noget bare ikke er godt nok. På den anden side set kan fejltagelser være lige så gode læremestre som perfekte produkter. Og hvordan blev så i øvrigt disse perfekte produkter udformet? Rigtigt, tit ved fejlslagne ideer.
Jeg synes at Googles brokkasse er et lærestykke i en virksomhedskultur hvor man ikke er bange for at eksperimentere, at begå fejl og offentligt vedkende sig disse fejl. Modsat en anden form for kultur med utallige forberedelse, udvalgsarbejde, teoretiske rapporter osv. osv. som ofte resultater i .... ja netop, dårlige slutprodukter.
Jeg skal ikke nævne navne her, men arbejdsformidlingen rinder mig i hu, lige som det da også er set inden for biblioteksverdenen.
Google Blogoscoped angiver også nogle af grundene til hvorfor de nævnte produkter aldrig blev til noget. Typisk fordi de i praksis viste sig at rende ind i forskellige former for problemer. Men pointen er, at de ville først kunne blive konstateret ved at afprøve det. Morale: Ingen teori er god nok til at forudset alskens problemer, og produkter i sig selv vil afføde mod-produkter. Som der altså først kan teoretiseres over når der foreligger et produkt.
Andre beklager jeg ikke længere eksisterer: Google Answers er et af dem. Men internettet er åbenbart ikke til den slags. Yahoo Answers blev en ganske anderledes, men også mere utroværdig succes. Og indrømmet: Konceptet lignede heller ikke Google, med ansættelse af eksperter og menneskeskabt, ikke maskinskabt. Mange er ifølge Blogoscoped dog nu at finde i Uclue.com.
Andre eksempler er når projekter bliver ædt af andre Google produkter. Det gælder Google Local, som nå eksisterer sammen med Google Maps. Et genialt træk som hvis danske oplysinger bliver lagt ind vil spare bibliotekerne for kilometervis af reoler med vejvisere, telefonbøger og kort.
Et mere betænkeligt projekt var betalingsvideoer. Det lukkede ned efter 1½ år. Godt det samme. For det er heller ikke lige i den retning jeg ønsker at Google skal gå.
Læs artiklen, den er ganske morsom. Den beskriver nogle som kun eksisterede i ganske få dage.
Og også om der findes noget tilsvarende andre steder på internettet. Som redaktør af Google-Guide er det lidt nostalgisk at læse den. Den minder om alle de talrige panderynkende rettelser gennem de seneste 3 år af den. På et tidspunkt nærmest daglige.
Link
Google Blogoscoped.
Google Blogoscoped.

Ingen kommentarer: