onsdag den 6. februar 2008

De unge og fremtiden

Mens den unge generation er god til at tage de sociale dele af internettet til sig, så ser det dårligere ud hvad angår brugen af søgemaskiner og evaluering af de materialer som de finder her. Går de unges manglende teknologiforskrækkelse hånd i hånd med en lige så stor evne til at forstå internettet? Med andre ord, hvordan står det til med den opvoksende generations 'dannelse'?
Det er emnet for et fremtidsstudie fra British Library og JISC, udført af CIBER center ved University College of London. Formålet var at finde ud af, om vi kan sige noget om hvordan den opvoksende generation vil opføre sig i fremtiden når de skal finde information på internettet.
Studiet gennemgår en masse påstande om den opvoksende generation for at efterprøve om det er fordommeog myter, eller om der vitterlig er noget om det.
Af studiet fremgår det bl.a. at de unge har en meget uklar fornemmelse af hvad internettet egentligt er for en størrelse. Bl.a. noget så elementært som at det er en samling af ressourcer fra forskellige producenter, forbundet via et netværk. Det viser sig, at de i stedet opfatter internettet som fx Google, altså en søgemaskine. Så selv om de er meget hurtige på tasterne og til at annamme det teknologiske, er det bedragerisk kun at fokusere på den side.
Samtidig bruger de næsten ingen tid på at evaluere hvad de finder, hverken hvad angår om det er relevant, om det er troværdigt eller om det er autoritativt.
Forskerne har sammenlignet Generation X (1980'erne) og Generation Y (1990'erne) med Google-generationen. Studiet mener at Google-generationen (forstået som de født efter 1993) generelt har en meget dårlig fornemmelse for egne informationsbehov. Det betyder at de ikke har nogen klare søgestrategier og i stedet bruger hverdagssprog. Et problem søgemaskinerne end ikke er i nærheden af at løse indtil videre.
I stedet for at disse lånere kommer på biblioteket, kunne man så forestille sig at biblioteket opsøgte dem der hvor de var, fx på MySpace og Facebook, for på denne måde at få et samspil i gang? Det er det for tidligt at konkludere om, siger studiet. Bl.a. fordi de er voldsomt opreklameret, men slet ikke så populære i virkeligheden. Bl.a. udtaler universitetsstuderende at de ikke er interesserede i egenproduktioner, i at se andres personlige samlinger eller deltage i onlinedebatter.
At de studerende i den grad har taget internettet og/eller Google til sig, fremgår af, at langt hovedparten af dem starter deres informationssøgning via en søgemaskine, og meget få via en bibliotekshjemmeside. Hvad mere tankevækkende er at langt hovedparten er tilfredse med at bruge søgemaskinerne, endog mere end med hvad bibliotekarerne kan stille op på. Og biblioteket forbindes kun med bøger.
Der er mange andre spændende emner, hvoraf jeg her kun kort skal omtale nogle få:
De unge forlanger et bibliotek som ikke blot et fysisk sted, men også som et virtuelt hvor der er adgang døgnet rundt (og det gælder ikke blot bibliotekaren, men også lærerne), som tilbyder 'svar', og ikke blot en bog eller tidsskriftartikel.
Man skal ikke lade sig narre af de mange download fra nettet. Meget af materialet forbliver blot ulæst på de studerendes computere.
Googlegenerationens opvækstvilkår er anderledes end tidligere generationers hvad angår antallet af forfattere, idet internettet pludselig har betydet millioner af 'forfattere'.
Samtidig har de mange sociale netsteder betydet at folk samles andre steder end før.
De er ikke meget for at skulle 'vente' på at få information.
'Cut-and-paste' er meget almindeligt, og plagiater er et alvorligt problem.
Derimod stiller studiet sig tvivlende overfor påstanden om at Google-generationen er til trial-and-error. Det tror ikke på at Googlegenerationens teenagere kaster sig ud i alt nyt for at afprøve det.
Overraskende konkluderer studiet, at de søger fuldtekst fremfor 'færdigtyggede' fund.
De er ikke eksperter i søgning. Digitale færdigheder er ikke ensbetydende med informationsfærdigheder.
Studiet afslutter med en række forudsigelser og råd om hvad vi skal gøre i fremtiden. Studiet er svært tilgængeligt, men for interesserede absolut fyldt med spændende problemstillinger.
Link Pandia Post (med link til rapport).

Ingen kommentarer: