onsdag den 9. maj 2007

Kildekritik på Wikipedia

Wikipedia er et omdiskuteret onlineleksikon. Jeg skal ikke her repetere alle argmunenterne. Der har været mange gode artikler og undersøgelser af fænomenet. Men der er også Wikipedia selv. I hvert fald den engelske udgave. Den har en meget lang og grundig gennemgang af mange af hovedsynspunkterne for og imod Wikipedia.
Artiklen har opdelinger på kritik af konceptet og kritik af bidragyderne. Samt en masse henvisninger så du selv kan læse videre. Om ikke andet, så synes jeg at Wikipedia vinder på at være ærlig. Meget af kritikken af Wikipedia kører også på de som laver leksikaet, i stedet for efter indholdet. Artiklen gør det klart, at det aldrig fra ophavsfolkenes side har været meningen at skabe et modstykke til de trykte leksika, men at skabe en helt ny type produkt.
Der er naturligvis også citater fra diskussionen af tidsskriftet Nature's sammenligning mellem Wikipedia og Britannica. Artiklen henviser mest til skriverier i medier fra USA. Og er mest rettet mod den engelske udgave af Wikipedia. Umiddelbart tror jeg nok at jeg stoler mindre på de andre landeudgaver af Wikipedia, da sprogområdet er langt mindre, og derfor også kontrollen. Men det afhænger selvfølgelig meget af de enkelte artikler.
Når jeg sidder her og øjer ned over kritikpunkterne, så falder den tanke mig ind, at de trykte medier af en eller anden grund efter internettets eksplosion langsomt har ændret karakter hen in retning af at blive anset for mere troværdige: Når noget er trykt, så er det også mere troværdigt end noget der bare er lagt ud på nettet.
Her tilsidesætter du helt den generelle regel: Der skal laves kildekritik på alt, uanset om det er skrevet på papir eller på en fladskærm. Og det er måske her den største opgave ligger for os informationsformidlere. Det har der sådan set altid været grund til. I stedet for at gøre det til en diskussion for eller imod internettet og trykte medie.
Link
Artikel i Wikipedia om kritik af Wikipedia.

Ingen kommentarer: