mandag den 26. februar 2007

Alternativer til Google

Får jeg dårlig samvittighed af at de fleste af overskrifterne på Internetsøgning er om Google? Lidt. Fordi jeg bruger mest Firefox’ metasøgning (mest Google, Yahoo og Exalead). Derfor gode forventninger om Informationsportalens henvisning til top 100 liste over alternativer til Google.
Listen er også opdelt systematisk. Selv om det måske ikke er listens formål, så afspejler den efter min mening at der ikke eksisterer så forfærdeligt mange reelle alternativer til Google. Gode og velmenende forsøg, jovist. Mange af dem har været omtalt på Internetsøgning.
Google er ikke noget ideal. Den kunne være meget mere præcis. Og så alle de beta-udgaver af specialsøgninger. Men alt andet lige, så er Google på næsten samtlige fronter bedre. Det gælder generel websøgning, såvel som specielle søgninger på nyheder, fuldtekst onlinebøger, video, kort, billeder.
Bevares, i visse specielle niecer kan andre også være med: Yahoo’s nyhedssøgning hvad angår danske aviser er suverænt bedre. Du kan finde mere specifikke billedsøgemaskiner. Det er sjovere at bruge Kartoo som visuel søgemaskine. Men i det store billede er disse nicher kun interessant for et fåtal. Langt hovedparten af internettets brugere vil kunne få deres behov dækket alene gennem Google.
Det kan du selvfølgelig få moralske skrupler over: Orwells 1984-læsere og ’Big Brother’, Google og menneskerettighederne i Kina, ophavsrettighedsproblemerne med onlinebøger i Google Books og meget andet. Den samme moral synes dog ikke anvendt overfor biblioteket i Aleksandria, som oftest bliver idylliseret som et idealmål. Men det brugte ufine forretningsmetoder: Hvert skib fik først lov til at sejle, når skriverne har taget en kopi af deres skrifter.
Hvem snakkede om ret til fri bevægelighed og ophavsret dengang?
Link
Top 100 liste.
Via Informationsportalen.

Ingen kommentarer: