onsdag den 3. januar 2007

Estrup: Dansk online-bibliotek

Steffen Estrup kan godt lide at læse bøger, og vil gerne dele denne interesse med andre med lignende interesser. Han har derfor lavet en lille samling af online tekster, alle sammen på dansk og de fleste forfattere er danske. Foreløbig knap en halvt hundrede forfattere er med. En oversigt over hvem det er, får du i Forfattermenuen.
Da de fleste forfattere er repræsenteret med mange tekster, er der naturligvis langt flere. Der er to alfabetisk ordnede lister over dels tekster og tekstsamlinger. Der er udelukkende tale om tekster som ikke er underlagt ophavsret, dvs. forfatterne har været døde i mindst 70 år. Og lyrik er ikke med.
Steffen Estrup laver det ikke alene. Mange af teksterne er digitaliseret og yderligere behandlet af andre mennesker. Estrup står selv bag skanning af egne bøger eller af bøger fra biblioteket. Men får også tilsendt tekster fra andre eller finder nogen på internettet. Konceptet minder meget om Common Creative License-princippet. Dvs. hvis det ikke udnyttes kommercielt, er andre velkomne til at bruge løs af teksterne. Dette princip er ført ud i det strengeste, det er fx ikke muligt at donere penge til projektet.
Det er muligt at vælge mellem en række tekstformater, html, pdf, ascii og rtf. Og ophavsmanden arbejder med at indføre andre. For teknisk interesserede er der yderligere oplysninger på siden. Og for de særligt interesserede også (naturligvis!) en weblog.
Alt sammen er meget logisk opbygget, nemt at finde ud af og først og fremmest brugbart med det udstyr som de fleste internetbrugere i dag har som en selvfølge.Samlingen er i tekstformat, med en meget tydelig og læsevenlig typografi. Desværre vist nok helt uden billeder. Jeg kunne i hvert fald ikke finde nogen.
Sammenlignet med internationale projekter minder det lidt om Gutenberg-projektet. Det fortæller samtidig også lidt om det skisma som eksisterer i dag. Selv om Gutenberg har eksisteret i årtier, har de ’kun’ formået at få 20.000 bøger online. Et antal som Google Books formentligt har oversteget mange gange, men også med et til tider kvalitativt meget dårligere produkt. Skismaet står formentligt mellem at lave kvalitativt gode projekter (som så går meget langsomt), eller få indskannet så meget som muligt med et vist antal uundgåelige svipsere imellem.Til sammenligning her et andet eventyr samlet af brødrene Grimm fra Google Books. Illustrationerne er med, teksten ubearbejdet indskannet.
Der er nok brug for begge type projekter, og det bliver spændende at følge parløbet mellem de to koncepter. Som bibliotekar synes jeg man bør forholde sig positivt til begge type initiativer. Jeg ved godt at der findes talrige eksempler på pinligheder på Google Books, men så dårligt synes jeg nu heller ikke det er, og slet ikke set i forhold til effektiviteten.
Begge er bedre end bare at sidde med hænderne i skødet og ikke foretage sig noget.
Links
Estrup Online Bibliotek.
Gutenberg Online bibliotek.

Ingen kommentarer: