onsdag den 20. december 2006

Fremtidens bibliotek II: kapitler fra mange fuldtekstbøger

Opgaveskrivere og andre vil ofte ikke have brug for hele bøger, men kapitler fra mange forskellige bøger. Det kan være længere kapitler eller blot et par sider. På biblioteksbaser vil sådanne søgninger være ret håbløse fordi de ikke indekserer på kapitelplan. Fuldtekstdatabaser som Google Books indekserer heller ikke kapitler alene, men hele teksten. Så med Google Books vil du være bedre stillet.
Adgangen til fuldtekstbøger er stærkt begrænset af forlagene. Men når det kun er kapitler eller få sider, er dette ikke så begræsende. Der er nemlig i vid udstrækning adgang til at se betydelige dele af bøgerne, selv når de er begrænset af adgangskode til Google-konti eller der kun er adgang til at se 4 sider.
Desværre er mængden af danske bøger stadig meget lille, så eksempler er bedst at vise i engelske bøger. Det er klart at hvis du bare vil have nogle bøger er søgninger som ”ras tafari” OR rastafari stadig gængse. De giver fx en fra 2003 og en fra 2006. Og de er begge tilgængelige hvis du har en konto hos Google. Det samme gæder søgninger på titler.
Men det er ikke opgaven lige nu. Det er at finde længere afsnit eller kapitler om et eller andet. Jeg tror at en af metoderne bliver at søgere skal blive fantastisk gode til at lave lange brainstorm-søgninger ud fra devisen: ”Hvilke centrale ord ville forekomme i et kapitel om rastafari-bevægelsen, og som ikke samtidig ville være titlen på en bog?"
I eksemplet ville en brainstorm hurtigt kunne diske op med forskellige ord som næsten altid ville forekomme i en tekst om emnet, det kunne fx være følgende: rastafari rastaman selassie jamaica. Opgaven er jo at lave et alternativ til at få en hel bog om rastafari. Denne form for søgninger giver også enkelte hele bøger, men også dele af bøger hvis hovedemne er et andet.
Vi kunne også have taget emnet H. C. Andersen fra i sidste indlæg. Hvis vi ville finde noget om ham som emne, kunne en søgning på brainstorm ord som "hans christian andersen" odense copenhagen italy "fairy tales" give en del længere indslag fra bøger som ikke som hovedemne beskæftiger sig med H. C. Andersen.
Er det ikke besværligt, det her? Jo det er. Men det er nu engang betingelserne på internettet. Og dette er såmænd også bare et lille forslag til en form for kreative søgninger, som jeg tror at vi skal til at vænne os til.

Ingen kommentarer: