mandag den 20. november 2006

Google News udsat i Danmark

Før weekenden skrev Internetsøgning om Google News i Norge og Sverige. Håbende at Danmark også kunne komme med på den vogn. Men det er foreløbig udsat.
Danske medier vil vide mere om Google News, før de tager stilling til, om Google News skal have lov at linke til deres nyheder på nettet” (Politiken). Derfor har Google News udsat sin nyhedstjeneste i Danmark, som skulle være åbnet torsdag.
Sø- og Handelsretten har afgjort at det er ulovligt at linke direkte til nyheder på nettet uden aftale. Indtil Google News har lavet aftaler med medierne er der altså ingen Google News Danmark.
I Skandinavien drejer sagen sig også om ophavsretten til billeder. Her argumenterer de norske pressefotografer med at Google ved at indeksere billederne bruger fotoerne uden ophavets godkendelse og dermed begår tyveri. Hvorfor de så i det hele taget sætter dem på hjemmesiden, må da være en helt uforklarlig gåde.
Det samme er også sket i Belgien (se Internetsøgning 18. september og 24. september). . Hvorfor medierne kører sådanne sager? Det er ganske nemt at forhindre Google i at opsnappe nyhederne ved at indsætte en robots.txt fil. Så enten har mediernes webmastere ikke ret megen forstand på hvordan webben fungerer, eller også søger de bevidst at skabe opmærksomhed om sig selv.
I det hele taget er linking-problematikken værd at diskutere. Er dette at linke det samme som at ’stjæle’? At linke kan nærmest sammenllignes med at omtale fx en artikel. Betyder det så også at jeg for fremtiden ikke i mundtlilge samtaler eller på skrift må omtale artikler i dagblade, fordi jeg så på denne måde ’stjæler’ artiklen? Hvem mon overtræder mest? Måske journalister selv. Jeg tør nok skyde på at journalister er en af de faggrupper som flittigst anvender information hentet fra internettet. Det er måske en journalistisk ufin skik med ikke at citere hvor man har oplysningerne fra, som her skal almengøres?
I det hele taget burde retssystemet indtænke internettets kultur meget bedre. Som det fungerer nu, sker det på de ’gamle’ trykte mediers betingelser. Jeg skal ikke kunne sige hvad juraen bør være. Blot ser det for mig ud som om at den slet ikke er indrettet på at tackle internettets specielle struktur og måde at gøre information tilgængelig.
Link
DFF Danske Fagblades Forening.
Pandia Post on Google News i Skandinavien.
Internetsøgning om Google News i Sverige og Norge.
Internetsøgning om Belgien. 24. September og 18. september.

Ingen kommentarer: