tirsdag den 17. oktober 2006

Stemninger fra internetkonference

Internet Librarian International i London er den største nogensinde rent deltagermæssigt. Og det er ganske klart hvad deltagerne kommer for at høre: Web 2.0 og Library 2.0. På førstedagen var der så mange deltagere, at flere måtte stå op under den fælles timelange indledende indledningstale.
Mange havde sikkert forventet at opdelingen i de tre spor senere ville give mere plads. Det gjorde det, men ikke ret meget. De to andre spor (Digitalisation Discoveries og Case Studies) kan langt fra trække mere end et par fulde række i de nærmest gabende tomme meget mindre mødesale. Måske ændrer det sig på andendagen hvor temaer som E-learning og folksonomi fortjener stor opmærksomhed.
Som nævnt i gårsdagens indslag var flere af oplæggene og oplægsholderne noget nær gengangere. Budskabet er stadig det samme: Bibliotek 2.0 handler om at bruge nettets redskaber til at åbne biblioteket og synliggøre det.
Det skal gøres ved at indpasse sig i den nye sociale struktur og kultur på internettet med kodeord som åbenhed, vidensdeling og gratisprincip. Redskaberne ligger der allerede, de er lige til at gå til. Gang på gang handler nævner ene oplægsholder efter den anden Delicious, Flickr, weblogs, podcasts, rss-feeds, wikier, IM og andre nyere foreteelser.
Og hver gang sidder jeg tilbage med spørgsmålet om hvorfor bibliotekerne ikke for længst er gået i gang med systematisk at tage denne nye kultur til sig. Redskaberne er lette at gå til. De er gratis, effektive, tidsbesparende, informationsrige.
I stedet har søgemaskinerne erobret slagmarken (hvis ellers det er det rigtige ord). De køber løs og udvikler sådanne programmer: Yahoo har købt Flickr og Delicious. Ask Bloglines. Google Blogger og Writely. Og sådan kunne man blive ved. Søgemaskinerne kommer nærmest på sloganet: Så behøver du kun handle et sted. Hvor det før i tiden på bibliotekerne kunne lyde: Så har vi informationen samlet et sted.
Det er også tankevækkende at mens bibliotek.dk er blevet integreret i Google Scholar og Google Books, så er Google, andre søgemaskiner og web 2.0 ikke blevet integreret særlig meget på bibliotekernes hjemmesider. Det virker lidt som om at mens søgemaskinerne inviterer bibliotekerne indenfor, så gengælder bibliotekerne ikke denne invitation.
Og jo: det er rigtigt: brugerne har ikke i Danmark taget disse redskaber særligt meget til sig. Jo, det er rigtigt, at ikke mange bruger Delicious, Blogger eller Flickr. Fordi de er på engelsk. Fordi der ikke er nogen som aktivt har taget dem i brug, systematiseret den kvalitative anvendelse af det. O en million andre grunde.
Bibliotekerne var i et årti i front med indførelse af ny teknologi. Meget i dag handler om kommunikation. For brugerne vil ganske hurtigt blive forvænte med at kommunikere på mangfoldige måder. Ikke kun ved personligt fremmøde på det fysiske bibliotek. Er bibliotekerne ved at koble sig af udviklingen, i stedet for fortsat at være i front?
For de som ikke har mulighederne i digitaliserede fuldtekstbiblioteker (som Google Books), effektive samsøgningssøgemaskiner (som Scholar), koblingen mellem informationer af alskens typer og personlig, elektronisk kommunikation kan det blive en brat opvågning inden pensionsalderen sætter ind.
Det mest kreperlige er at det oven i købet ikke ville koste en krone, bortset fra en kort opstartsfase hvor personalet skulle trænes. Indtil videre virker det imidlertid som om at det kun er et fåtal der har taget kulturen til sig. Og hvor er entusiasmen blevet af? Det drejer sig ikke om at afskaffe det gamle, blot at bruge lidt mere af det nye....

Ingen kommentarer: