torsdag den 10. august 2006

Google websøgning ændrer faneblade

En mindre justering. Men måske tiltrængt, i hvert fald set med danske øjne: Googles faneblade i den engelsksprogede version er blevet ændret. Ud er røget Froogle, Groups og Local, ind er kommet Video og Maps.
Det må siges at være at efterkomme et behov fra de fleste uden for USA. De tre degraderede kom nemlig stort set kun borgere i USA til gode. Mens de to andre klart er mere brugbare for alle. Det kan dog undre at Books eller Scholar ikke er med. Måske fordi de stadig er for meget i beta. Eller fordi Video er mere populær. Eller fordi Yahoo har det på samme måde?
Nostalgikere kan kigge i Google-Guide. Her ligger et lille stykke tid endnu den gamle udgave, så du kan sammeligne.
Link
Google-Guides billede af den gamle version.

Ingen kommentarer: