lørdag den 22. juli 2006

Amnesty International om søgemaskinerne og Kina

Som nogen måske har læst i dagbladene, har Amnesty International udgivet en rapport med sit syn på hvad de tre store søgemaskiner har foretaget sig i Kina. Dvs Yahoo, Google og Microsoft. Værst kritiseres Yahoo, som har været direkte medvirkende til arrestationer af oppositionelle ved at udlevere oplysninger til de kinesiske myndigheder om dem.
Rapporten giver ikke meget for søgemaskinernes argument om at de som sådan har været medvirkende til at give kineserne øget adgang til internettet. Det har de haft de sidste ti år, siger rapporten. Og i stedet for at tage hensyn til kinesiske love, burde de rette sig efter internationalt gældende menneskerettighedsaftaler.
Rapporten indeholder også som andre Amnesty International-dokumenter en appel hvori det bl.a. står at søgemaskinerne bør arbejde for at få de arresterede fri igen, at oplyse om censuren af bestemte ord og i det hele taget føre en mere klar linje til fordel for menneskerettighedsprincipperne.
Derudover indeholder rapporten også nogle generelle afsnit om forholdene i Kina på ytringsfrihedsområdet. Kig også i linkene i højremenuen under Google-Kina og Yahoo-Kina.
Link
Amnesty Internationals rapport (pdf).

Ingen kommentarer: