torsdag den 22. juni 2006

Citater i Google Books

Randers Biblioteks weblog omtaler 16. juni hvordan en bibliotekar fra biblioteksvagten har brugt Google Books til at besvare et tilsyneladende uløseligt spørgsmål om at finde en bog ud fra ganske få oplysninger:
En spørger ledte efter en bog hun havde læst i 1998, om en ung pige fra New York, der flygter fra sin tyranniske far til Grækenland, hvor hun bliver en rig grækers elskerinde. Grækerens kone hedder Melina, - og det gør spørgerens datter også!!!

Google Books er ganske god til den slags, da den søger fuldtekst. Det er godt til spørgsmål i stil med: hvorfra stammer Søren Kierkegaards berømte citat om at livet leves forlæns, men forstås baglæns.
Google Books er endnu meget ufærdig, bl.a. er det langt overvejende engelske titler. Men alligevel kan en søgning allerede nu give en forsmag på hvad der er i vente. .
Start i Google Books’ avancerede søgning. Her kan man nemlig søge på forfatternavnet. Det er jo ikke omtaler af citatet vi er ude efter. Det kræver kun at du kender de to engelske ord: forwards, backwards. Forfatternavnet giver sig selv, bortset fra det mindre problem med om det skal med aa eller å
Det tredje hit henviser til forordet, som er skrevet af en anden. Men klik på All matching pages. Umiddelbart ser det ud til at s. 89 er ’Restricted’, men dog ikke mere end at hvis man klikker på det så kommer siden frem. Dvs s. 89 fra 1843 i The Soul of Kierkegaard: Selections from His Journals.
Vi skal bladre lidt frem for at se hvad kapitel det er under. Nogle gange kan man dog være så heldig at det står i den indholdsfortegnelse, som Google Books bringer i venstremenuen. Pga. restriktionerne med at se hele fuldteksten, kan det blive nødvendigt at se mere end hvad forlagene tillader. Kopiér eventuelt en stump af teksten, fx I could perhaps reproduce the tragedy of my childhood. Søg på det, og du får de foregående sider. Det er derudover nødvendigt at have en Google konto. Har du det, kan du finde ud af, at det står under Berlin, May 17, 1943.
Restriktionerne gør det hele lidt besværligt, men som i Randers’ tilfælde, er det muligt og klart nemmere end ’gamle dages’ metode.
Den hidtidige procedure var mere besværlig, den var afhængig af at du havde alle udgaver af Kierkegaards utallige værker ved hånden (det er mest kun de større biblioteker der har papirer, journaler osv.) og ordene skal stå i registrene. Slå op i registrene til kommenterede udgaver, til papirerne og konkordansen til den gotiske udgave. Konkordansen viser kun sidetal. Så alt skal så slås op enkeltvis. Herefter skal du i den nye udgaves bd. 20 slå op i det sammenlignende register for 1., 2. og 3. udgave.
Så velkommen til Google Books. Allerede nu anvendelig. Selv med de mange restriktioner og selv om de ikke er nået så langt i indskanningen.
Og jeg tjekkede på den gammeldaws metode. Google Books' oplysninger var gode nok!
Link
Google Book Search.
Randers bibliotek, Intern weblog, se under 16. juni.

Ingen kommentarer: