lørdag den 3. juni 2006


Ask + Bloglines = Ask Blogs & Feeds

Bloglines er udover at være en rigtig god rss-læser også en database over rss-feeds fra weblogs og andre leverandører af rss-feeds. Et godt sted at finde feeds var og er således Bloglines’ søgemaskine. Derimod var den ikke så god til at finde artikler fra weblogs.
Men det har Bloglines’ ejer, Ask, nu gjort noget ved: Ask Blogs & Feeds. Den må klassificeres sammen med Google Blogsearch, Technorati, Icerocket og and blogsøgemaskiner. Dog med den forskel, at den kan trække på de data, som brugerne af Bloglines har lagt ind. Til at sortere efter relevans.
Designet er meget overskueligt og pænt sat op. Enkelt og med logiske faneblade og bokse med menuer, som kommer frem når man har brug for dem. Tre af funktionerne er forklaret på forsiden: brillerne kigger med musen på indholdet af fundene, knapper for at abonnere (fra Bloglines, My Yahoo, Google Reader og Newsgator) og poste til Delicious, Bloglines, Newsvine og Digg.
Der er derudover mulighed for at sortere efter relevans, dato og popularitet. Relevans er her en kombination af de to sidste.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af om det kan sammenlignes med fx Google Blogsearch. Prøv engang en søgning påå ”reboot 2006” i Ask Blogs and Feeds, over for samme søgning i Google Blogsearch. Størrelsen er nogenlunde den samme (omkring 100 fund), men selv om man sorterer begge efter dato, er der store forskelle. Den skulle rumme omkring 1½ mia poster.
Så vidt jeg kan bedømme, er den afgørende forskel, at Google Blogsearch kun har weblogs med, mens Ask også medtager almindelige websider med rss-feeds. Hvorom alt er, så er dette tiltag fra Asks side et vigtigt bidrag til søgning på internettet. Netop ved at bruge Bloglines enorme database over fund på denne måde.
Link
Ask weblog om blogs & feeds.
Artikel i Search Engine Watch.

Ingen kommentarer: