onsdag den 19. april 2006

Google og tegn

Hvordan reagerer Google egentlig på tegn? Det er emnet for en oversigt over mulige tegn. Konklusionen er at der kun er to tegn, som Google ikke betragter som ingenting, nemlig & og _ (understregning).
Derudover nævner artiklen 20 andre, som Google blot opfatter som et blanktegn. Se listen i artiklen. Det skal lige nævnes, at det er tegn med mellemrum på begge sider. Hvis ikke, betragter Google visse tegn som kommandoer. Det gælder : (kolon) som bruges ved feltkoder, ~ som synonymsøgning. * (asterisk) betyder dog ordmaskering af et eller flere ord.
Bemærk også at i Google regnemaskine virker mange af tegnene som matematiske tegn.
Her er en oversigt over tegn som Google ignorerer:
`, !, @ at sign, ##, $, %, ^, (, ), -, =, /, , (komma), <, ., >, ?, ;, ', ", [, {, ], }, \, |.
Og en oversigt over avancerede søgetegn i Google:
~ synonymsøgning
" Vel nok den bedst kendte. Til frasesøgning
- Udelukker det ord fra søgnignen, som det står foran
+ Kun nødvendigt ved stopord.
: Bruges efter feltsøgekoder.
* Blanktegn for ord.
Enkelte tegn bruges i regnestykker i Googles regnemaskine:
/ Divisionstegn i ligninger.
% Procentregning
^
... interval mellem to tal
Link
Artikel i Marketingshift.
Googleguide om tegn.

Ingen kommentarer: