lørdag den 4. marts 2006

Biblioteker og Open Acces

Bibliotekerne var blandt de første til at bruge onlinekataloger, skanne artikler, bruge email og andre måder at få de traditionelle biblioteksfunktioner på internettet.
Men i de seneste år har Open Access, søgemaskiner, databaser osv. sejlet bibliotekerne bagud. I hvert fald hvad angår materialer til studerende, forskere osv. Men det plejer at smitte af på andre områder også.
Disse fuldtekstdatabaser har et meget højt fagligt niveau. Leo Waaijers mener i en afhandling at ideen med licenser er at overgive sig. Licenser skal fornys regelmæssigt for store omkostninger. I stedet bør bibliotekerne satse mere på Open Access.
Waaijers beskæftiger sig udelukkende med forskningsbiblioteker og forskningsorienterede materialer. Men spørgsmålet er om ikke det samme kunne overføres på folkebiblioteksområdet. Der er ingen som helst tvivl om internettet allerede i dag er ved at overtage den informations- og kulturformidling, som før kun kunne formidles via bibliotekerne og via bibliotekspersonalet.
Det bliver nemmere og nemmere at finde frem til Open Access tidsskrifter. Senest er der kommet en søgemaskine til mere end 3.000 af dem, Open J-Gate. Det er vist nok det største antal. De skulle efter eget udsagn blive opdateret dagligt, de er klassificeret i et hierarkisk system. Selve søgningen foregår med enkel søgning (Quick search), advancet søgning eller ved at browse efter tidsskrift. Den er lidt langsom, men ellers let at søge på. Det fremgår ikke direkte hvordan man får artiklerne. Her skal man prøve sig lidt frem.
Bibliotekernes teknologi i denne sammenhæng syner noget gammeldags. Hvilket kunne opvejes af en skarpere profil eller bedre kvalitet (hvad det så er). Men heller ikke her synes bibliotekerne at kunne følge med.
Derfor stiller det krav til bibliotekerne om at omdefinere deres traditionelle opgaver og funktioner. Spørgsmål som: Kan bibliotekerne bruges til andet end at købe licenser, som er for dyre for almindelige mennesker. Skal bibliotekerne være bagstoppere for alle de databaser og fuldtekstbaser, som brugerne ikke selv har plads til på deres egne computere. Er begge dissee tiltag ved at blive overflødige pga. Google, Yahoo, Elsevier og Open Access?
Engang for ikke så længe siden kæmpede litografer og typografer for deres fag. I dag ser situationen på aviserne radikalt anderledes ud. Er bibliotekarer på samme kurs?
Link
Leo Waaijers udredning.
Open J Gate.

Ingen kommentarer: