tirsdag den 14. februar 2006

Google Blogoscoped om weblogs

Google Blogoscoped har stillet enslydende spørgsmål til nogle kendte webloggere om hvilke tanker de har gjort sig om at blogge. Det er Chris Nolan (tidligere Google), Marco W.J. Derksen, Martin Fasani, Nathan Weinberg, Om Malik, Randy Charles Morin, Robert Scoble (Microsoft), Sivaraman Swaminathan. Her nogle pointer.
De fleste understreget, at når de rapporter om en sag er det personlige vigtigt. Have en uformel tone, give sin egen mening til kende (Chris Molan). En enkelt nævner specielt at rygter ikke bør videreformidles. Derudover anfører én at i stedet for at angive sekundære kilder, prøver han at finde den oprindelige kilde.
Alle mener stort set at man skal lave et link til kilden til ens historier, hvis det kan lade sig gøre.
Ikke overraskende mener de flest at de er troværidge, men derudover anfører Marco Derksen at hvis man tager fejl, skal læserne være de første til at få det at vide. For Randi Charles Morin består troværdighed i at være fair. Altså forsøge at videregive flere sider af samme sag.
Uenigheden er størst om webloggere og journalister skal have samme retigheder og beskyttelse. Hvis de skulle, måtte webloggere også tage de besværlige ting med, som journalister er underkastet, same etiske regler. Men det er ikke ønskværdigt. Chris Nolan mener at webloggere snarere bør sidestilles med skribenter. Omvendt mener Mark Jen at hvis webloggere overholder disse regler, bør de også sidestilles med journalister. Andre er slet ikke interesseret i sådanne rettigheder. Nathan Weinstein mener at der følger ansvar med. Ytringsfrihed betyder ikke at man kan tillade sig at sige alt, lyve, lave falske anklager og uansvarlighed, men værne om det fælles bedste.
Link
Google Blogoscoped (artikel).

Ingen kommentarer: