fredag den 13. januar 2006

Google en trussel mod bibliotekerne
Google er ved at gøre bibliotekerne til lilleper (eller sorteper?) hvad angår hurtig, nem og ubegrænset adgang til fuldtekstdokumenter. Mange har fornemmet det længe: Nu understøttes det i en sammenligning af Google med et forskningsbiblioteks ressourcer, altså fx databaser og bibliotekssystemer.
Hvis de konklusioner holder stik, er rapporten en alvorlig begmand til de bibliotekarer som stadig afviser Google som upræcis, for vanskelig at bruge og ude af stand til at finde solidt forskningsorienteret materiale. Samt en ubegrundet tillid til at bibliotekernes databaser mv. er Google overlegen. Rapporten en advarsel til biblioteksverdenen om at vågne op, rejse sig fra laurbærrene og tage de lånere alvorligt, som helt sikkert vil droppe bibliotekerne til fordel for Google. Og med dokumenteret god grund.
Rapporten fortjener at blive læst vidt og bredt. Konklusionerne kunne måske vække såvel interesse som til eftertanke:
Google er overlegen hvad angår dækning og tilgængelighed. Faktisk kunne næsten alle Googles resultater fås stadig, mens det samme ikke var gældende for bibliotekssystemerne. At finde en henvisning, som dernæst ikke længere er tilgængelig, skaber frustration og mistillid til søgemaskinen. Bibliotekssystemerne er lidt bedre til kvalitet i resultaterne. Præcisionen er nogenlunde ens i begge.
Sammenligningen viser også at ingen af dem er fuldkomne: man skal bruge begge for fuldstændighedens skyld. Men med den vigtige pointe at Google har indekseret mere af bibliotekernes fund end omvendt.
Overraskende nok kræver det mere dygtighed at få gode resultater frem i biblioteksbaserne end hos Google. Dvs. Googles resultater er bedre, selv med kluntet søgeteknik. Dette bekræfter hvad mange bibliotekarer ellers kritiserer studerende for: at de ”forfalder” til at bruge Google, fordi den er lettere at søge med. Rapporten understøtter at der er hold i virkeligheden for at gøre dette valg.
Hos ingen af søgningerne var det muligt at finde ud af hvor mange af samtlige relevante dokumenter der var fundet.
Link
Jan Brophy og David Bawden, Department of Information Science, City University, London: Is Google enough? Comparison of an internet search engine with academic library resources.

1 kommentar:

Morten Elbech sagde ...

Både som studerende ved Danmarks Biblioteksskole og som tilhænger af Google sætter jeg pris på, at du gjorde opmærksom på denne særdeles brugbare artikel.