lørdag den 21. januar 2006

Bush-regeringen og søgemaskinerne
Bush-regeringen har krævet at Google og andre søgemaskiner skal udlevere informationer i henhold til USA’s lovgivning om beskyttelse af børn. Microsoft og Yahoo mener ikke at det er udlevering af personlige oplysninger, så de har gjort det. Ligesom AOL, mens Ask ikke er blevet spurgt. Google har nægtet, og det har fået USA’s Department of Justice til at kræve dem udleveret.
Google blev bedt om ca. 1 mio webadresser og alle søgninger på disse igennem en hel uge. I form af en elektronisk fil med alle søgninger mellem 1. og 31. juli. Regeringens erklærede hensigt er at finde ud af, hvor meget pornografi som kommer med, når børn søger på internettet. Det kunne de for så vidt lige så godt selv gøre, og faktisk siger Search Engine Watch, at USA’s regering allerede selv lavet en undersøgelse.
Projektet skulle være et enormt arbejde med at finde alle de søgeord, som får porno med i resultatlisten. Og så ville man ikke engang finde ud af, om det så også var børn der søger. Det fremgår nemlig ikke af de oplysninger, som søgemaskinerne ligger inde med.
Search Engine Watch har fået fat i de tre dokumenter vedr. USA's regering mod Google. De har også lavet korte uddrag fra disse: Google har afvist forespørgslen med følgende begrundelser: det er irrelevant, Google ville kunne komme til at identificere brugere af Google, Google skulle offentliggøre firmahemmeligheder og det giver ekstraarbejde. Det andet dokument giver en god gennemgang af forløbet i sagen ifølge Search Engine Watch.
Sagen drejer sig som sådan ikke om for eller imod børneporno, men om at hjælpe regeringen til at lukke sider, som gør det muligt for born at se porno. Undersøgelsen skal bruges til at dokumentere hvor meget porno børn har adgang til via søgemaskinerne.
Nicole Wong, Google's associate general counsel udtaler at
”Google vil bekæmpe regeringens tiltag. Deres krav er at overreagere. Vi har haft lange diskussioner med dem for at prøve at løse det, men det er ikke lykkedes, og vi vil modsætte os”

Politisk set kan det være et forsøg på at udvide beføjelserne i den såkaldte Patriot Act. Altså den som giver myndighederne udvidede muligheder for at blande sig i folks privatliv, hvis det sker i nationens tjeneste. Det betyder bl. a. at søgemaskiner som Google kan blive tvunget til at udlevere data på folk som er under mistanke, men som ikke nødvendigvis har gjort noget ulovligt.
Ingen tvivl om at Google også forsøger at score image-point, hvad Microsoft (MSN) måske for sent har erkendt med et forsvar i MSN blog for udleveringen af oplysningerne. Men bemærk kommentarerne til indlægget: mange tager afstand.
I øvrigt flyder hele avis- og blogverdenen pt. over med kommentarerne til sagen. Så kig selv efter på de forskellige weblogs (se listen i højremenuen), eller check fx Topix. De fleste kommentarer er positive over for Google. Det er aktiemarkedet til gengæld ikke. Googles aktier faldt for første gang nogensinde betragteligt.
Opdatering: En kommentar fra Larry Page, en af de to grundlæggere af Google skal dog lige med. Den er citeret fra Search Engine Watch:
"Vores firma bygger på brugernes tillid til os ... Hvis man begynder at bestemme hvordan produkterne skal se ud, mener jeg det er en forkert vej at begive sig ind på. Jeg synes at vi i stedet bør have love som beskytter datas privathed, fx fra anmodninger fra regeringen".

Link
Artikel i Search Engine Watch.
Opfølgende artikel i Search Engine Watch.
Kommentar fra Larry Page.
Artikel i Google Blogoscoped.
Artikel i Silicon Valley.
Artikel i Baltimore Sun.
MSN blog forsvarer udleveringen.

Ingen kommentarer: