tirsdag den 1. november 2005

Google genoptager bogskanning
Tirsdag den 1. november er dagen hvor Google genoptager sin indskanning af bøger. På trods af retssager og voldsom kritik fra forlagsverdenen.
"Vi er fast besluttede på at fortsætte Google Print, på trods af … to retssager”
siger Googles vicepræsident David Drummond i Googleblog 19. oktober. En opfølger på Eric Schmidts indlæg i Wall Street Journal, publiceret på Googleblog dagen før. Læs også forskræppet på Googleblog
Den del af Google Print som ifølge modstanderne bryder ophavsretten omfatter anslået omkring 60 % af de planlagt indskannede bøger på fire universitetsbiblioteker og New York Public Library. Men ellers er Eric Schmidts indlæg et krast modangreb på modstanderne af Google Print Library, som interesserede bør læse i dets fulde omfang.
Internettet er fyldt med partsindlæg fra eksperter fra såvel tilhængere som modstandere. Noget substantielt nyt i forhold til Internetsøgnings seneste artikel er der for så vidt heller ikke. Nedennævnte linkhenvisninger gør sig på ingen måde udtryk for at være upartisk eller fyldestgørende.
Derudover er der meget få oplysninger om hvordan Google egentligt indskanner bøgerne. Foregår det manuelt? På Internet Librarian International blev man ikke klogere.
Link
Googleblog, Eric Schmidt.
Googleblog David Drummond.
PCMagazine.
Eweek.
Internet Librarian på Info Today
Jonathan Band, tilhænger, gennemgang af juraen Law Library Resource Xchange.
Bibliografi over indlæg om Google Print.

1 kommentar:

Olav Torvund sagde ...

Siden dansk opphavsrett ikke er særlig ulik norsk opphavsrett, bør min drøftelse av dette på http://blogg.sol.no/oltorvun/20051113#google_og_opphavsrett" kunne være av interesse også for lesere av denne blog.