tirsdag den 11. oktober 2005

Oxford Universitets digitaliseringsprojekt
Internet Librarian International 2005: Ronald Milne, acting director, Oxford Universitet fortalte om bibliotekets samarbejdsprojekt med Google om at digitalisere over 1 mio. materialer. Siden Bodley oprettede biblioteket i begyndelsen af 1600-tallet var det hensigten med biblioteket, men nu er det blevet muligt at lave det. Hidtil skulle folk rejse til Oxford for at se samlingerne.
Google Print er fjerde eller femte gang Oxford laver digitalisering. Specialsamlinger findes allerede efter samarbejde med bl.a. Toyota af middelalderdokumenter, sange, John Johnsons samling af hverdagsting (annoncer, reklamer, tryksager, togplaner m.v.). Aftalen med Google adskiller sig fra disse: den er altomfattende. Dvs. dog begrænset af kun at omfatte materialer der er uden ophavsrettighedskrav.
Milne fortalte at Google accepterer engelsk lovgivning og har ikke stillet krav eller stresset biblioteket. Google vil også respektere at visse materialer er for sarte til at kunne indskannes. Det hele forventes klar i 2008. Biblioteket skal selv betale omkostninger til personale til at plukke materialer ud af samlingen og til forberedelser,
Slutresultatet er to kopier: en til Google og en til Oxford. Alle med en internetforbindelse vil kunne se dem. Bibliotekets katalog vil henvise til dem.
Milne gav ikke meget for bl.a. franske protester om amerikansk imperialisme, bl.a. fordi 50% af materialerne er andre end engelske, men sagde "god vind" til deres alternative projekt.
I USA er fire af de mest velansete biblioteker med i projektet med forskellige aftaler. Michigan Universitetsbibliotek vil indskanne hele bogbestanden. Og dobbelteksemplarer er ikke et problem pga. masseproduktionen.

Ingen kommentarer: