mandag den 31. oktober 2005

Find "interne" papirer med søgemaskiner
Google og andre søgemaskiner kan med nogen snilde afgrænse søgning til mere interne papirer, fx virksomhedsinformation, foreningsreferater og beretninger. De er ofte skjult, fordi de er skrevet i et andet format end html, typisk word (beretninger) eller Excel (regnskaber). Disse filformater sorteres blandt de sidste i resultatlisterne, fordi ingen linker til dem.
Google kan finde dem! Fx regnskaber eller budgetter. Begynd med en meget simpelsøgestreng som afgrænser til en dokumenttype, fx Word-dokumenter. Det gøres sådan:
[filetype:doc regnskab OR budget site:dk ]
Hvis vi holder os til danske sider. Det giver et udgangspunkt på ca. 43.000 worddokumenter. Pdf-filer kan tages med sådan
[filetype:doc OR filetype:pdf regnskab OR budget site:dk ]
Her er udgangspunktet 305.000 resultater. Så hvorfor ikke også tage Excel-dokumenter med:
[ filetype:doc OR filetype:xls OR filetype:pdf regnskab OR budget site:dk ]
Det giver lidt flere, nemlig 311.000.
En anden afgrænsning er specielle virksomhedsformer, fx aktieselskaber. Det kan gøres sådan:
[filetype:doc OR filetype:xls OR filetype:pdf regnskab OR budget site:dk "A/S" ]
Husk at sætte gåseøjne om a/s. Det giver 71.500 resultater.
Til disse søgestrenge kan du sætte navne på en bestemt forening, virksomhed, institution el. lign. for at prøve lykken med at finde oplysninger herfra.
Det er en god ide at bruge OR her. Så kan du bruge flere forskellige filtyper, søgeord osv. på en gang
Du kan prøve at finde fortroligt stemplet materiale på denne måde. Kombiner med ord som hemmeligt, må ikke offentliggøres, fortroligt, fortroligt materiale, fortroligt papir osv. Husk at bruge OR hvis du er ligeglad med formuleringen. Ved en søgning på
[filetype:doc OR filetype:xls OR filetype:pdf regnskab OR budget site:dk fortroligt OR fortrolig OR hemmeligt ]
dukker der faktisk hemmeligt-stemplede dokumenter op, fx:
aase-hoeck.dk/html/sekretaer-doc.doc Det er tilsyneladende et papir som Sekretær & LederService bruger ved ansættelsessamtaler. Men resultaterne er ofte også bare oplysninger fra fx referater og offentlige papirer, hvor man kan se hvilke sager der har været behandlet som fortrolige eller som ikke må offentliggøres.
Jeg håber at dette har givet inspiration til at prøve at eksperimentere selv. Kun fantasien sætter grænser. Det kan dog også blive for snævert, især hvis feltkoder inddrages
[ filetype:doc OR filetype:xls OR filetype:pdf site:dk intitle:fortroligt ]
Men selv en så snæver søgning giver et par skemaer med stemplet fortroligt.
Jeg fandt ikke nogle helt sensationelle papirer på denne måde. Men det er underligt at finde en rapport som ”Undersøgelse af sammenhæng mellem personalepolitiske indsatser samt medarbejder- og brugertilfredshed– Ansatte i skoler, daginstitutioner og sygehuse” hvori der står at ”Denne rapport må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse”, når nu den er tilgændelig på nettet. Og så er den i øvrigt ikke det eneste eksempel på sådanne undersøgelser. Find dem selv på søgninger som
[filetype:doc site:dk "ikke offentliggøres" OR "ikke til offentliggørelse" ]
Jeg prøvede heller ikke at søge på udenlandsk. Men flere kilder mener at mange helt bevidstløst kommer til at lægge fortrolige materialer ud på internettet hvor det så indekseres af Google for forbliver til evig tid.
Hvis du vil følge med, kan du tilmed lave en alert på den mest givtige søgning, og således følge med i om der skulle komme nye fortrolige materialer i Googles indeks. Og så er der intet odiøst i at gøre det: Folk er jo selv ude om det, når de lægger det på internettet.

Ingen kommentarer: