mandag den 12. september 2005

Undersøgelse om forskermateriale
En lille undersøgelse, offentliggjort i Webology af to forskere ved Kashmir Universitet i Indien, undersøger fem søgemaskiner AltaVista, Google, HotBot, Scirus og Bioweb for at se hvem der er bedst til at finde forskermateriale om bioteknologi.
To pointer fremgår af konklusionen: Scirus er bedst, med Google og Hotbot tæt på, og søgemaskinerne er gode til strukturerede forespørgsler, mens Bioweb er bedst til ustrukturerede forespørgsler.
Interesserede kan selv kigge efter hvordan detaljerne i undersøgelsen er struktureret og gennemført. Kort er der lavet 140 søgninger med op til fem forskellige søgninger for hver ud fra de avancerede søgemuligheder der nu er i hver søgemaskine. Artiklen beskriver også hvordan undersøgelsen skelner mellem relevante og irrelevante fund. På denne måde viser undersøgelsen altså ikke bare hvilke søgemaskiner man bør foretrække, men også på hvilken måde man bør søge.
Problemet med vinderen Scirus er imidlertid adgang til dokumenterne, hvorfor Google er det bedste alternativ for at få fat i web-baserede dokumenter. De nævner også Scholar som et godt alternativ. Hotbot taber terræn fordi den har for stort overlap med andre søgemaskiner. Og Altavista og Bioweb dumper.
Link
Artikel i Webology.
Via Peter Scott.

Ingen kommentarer: