lørdag den 13. august 2005


Google Print: svar på forlagskritik
Forlag har kritiseret Google Print for ikke at respektere ophavsretten siden lanceringen i oktober 2004. Især efter Google indgik samarbejde med en håndfuld betydningsfulde universitetsbiblioteker om at gøre deres bogbestande tilgængelige online, det såkaldte Google Print Library. Ambitionen er intet mindre end at gøre alverdens bøger søgbare.
I Google Blog den 11. august kommer så en slags svar fra Google på hele kritikken. Den ene del af svaret er nærmest en reklame for hvor attraktivt det vil være for forlagene at tilslutte sig forlagsprogrammet. Altså beslutte at gøre deres bøger søgbare. Så bliver bøgerne øjeblikkeligt føjet til deres konto i samme øjeblik en bog bliver indskannet på et bibliotek. Forlagene kan bestemme om de skal uploades helt eller kun med bogdata. Se i øvrigt de illustrative eksempler på siden for forlagene.
Lokkemaden er her at Google-søgere straks vil blive opmærksomme på forlagssiden (med linket Buy this Book). Forlagene kan indhente oplysninger om hvor mange der søger på bøgerne og desuden indtjene penge på reklamer. De kan til enhver tid få dem fjernet igen fra Googles Print.
Dette er der for så vidt ikke noget nyt i. Google Blog nævner at de godt ved at ikke alle er interesserede i det. Derfor kan alle ophavsrettighedsindehavere hvad enten de er tilsluttet Publisher eller ej nu fortælle hvilke bøger de ikke vil have indskannet, når Google finder dem på et bibliotek. Google har sat en tidsfrist indtil november. Indtil da vil der ikke bliver indskannet nogen ophavsretsbeskyttede bøger.
Mon det vil berolige forlagene? Næppe. The Association of American Publishers har allerede udsendt en pressemeddelelse om at Googles udspil ikke indeholder noget som helst.
Googles holdning til ophavsretsspørgsmålet har man i lang tid kunnet læse på Google Prints side for spørgsmål og svar. Her står ganske skråsikkert, at Google holder sig inden for lovgivningen:
The use Google makes is fully consistent with both the history of fair use under copyright law, and also all the principles underlying copyright law itself. Copyright law has always been about ensuring that authors will continue to write books and publishers continue to sell them. By making books easier to find, buy, and borrow from libraries, Google Print helps increase the incentives for authors to write and publishers to sell books. To achieve that goal, we need to make copies of books, but these copies are permitted under copyright law.”
Fristen indtil november vil næppe få forlagene til at stoppe protesterne. Man kan kun gisne om udfaldet: Det ville uden tvivl være et stort prestigetab for Google at opgive sin politik. Måske satser de på at de nok har forbrugerne på deres side. Heroverfor vil forlagene kunne føre retssag på fortolkningen af formuleringen ”fair use”.
Men måske var det noget for europæiske biblioteker at alliere sig med Google. De mange proklamationer fra fremtrædende biblioteksfolk over anglificeringen i Google Print har alligevel ikke ført til en forstærket indsats i forhold til indskanning af ikke-engelske bøger.
Links
Google Blogs indslag.
Forlagsaftalen.
Google Print Library. Her bl.a. link til de involverede biblioteker.
Spørgsmål og svar om Google Print.
Association of American Publishers pressemeddelelse.

Ingen kommentarer: