torsdag den 11. august 2005

Google News med rss-feeds
Google News har fået rss-feeds på nyheder. Det var ventet længe. Yahoo News har det, mange nyhedssøgemaskiner har det, kun ikke Google. Nyhedsrss-feeds fungerer på den måde, at du automatisk på din rss-læser, fx Bloglines, får tilsendt de seneste nyheder inden for bestemte kategorier, som kan vælges mellem søgemaskinernes temasektioner.
Indtil videre har Google News otte rss-feeds, der både fås som Atom 0.3 og RSS 2.0. Det svarer til fanebladene/kategorierne af nyheder.
Yahoo News har som nævnt haft denne facilitet længe. Og den har flere kategorier end Google News, dvs. ca. en snes stykker. Det er bl.a. om aktuelle emner som London Terror-bomberne, NASA/Space Shuttle, Irak og (noget ældre) tsunamien i Asien.
Ydermere er der på Yahoo News mulighed for selv at lave sit RSS-feed. Hertil kræves en anelse teknisk snilde, men dog en overkommelig opgave for ihærdige internetbrugere. Der er engelske vejledninger til hvordan du skal gøre. Google News skulle også kunne lave en sådan costumiseret rss-feed, ifølge en artikel i C-Net. Men det kan jeg dog ikke umiddelbart finde ud af.
Links
Google News Rss-feeds.
Google Blog om Rss-feeds.
Artikel i CNet om Rss-feeds
Yahoo News Rss-side eller gå på Yahoo News, kik under News Services (højremenuen) og klik på News via RSS

Ingen kommentarer: