tirsdag den 23. august 2005

For ebogsinteresserede
eBookNet.org er ikke endnu en hjemmeside med links til en masse ebøger, men et sted hvor man kan holde sig orienteret, hvis man gerne vil følge med på området. Hvilke nye der kommer og også publikationsdelen af det. Endnu er der ikke meget på siden, men nogle artikler peger måske på hvad det kommer.
Blandt artiklerne er en af Sam Vaknin, som skriver om hvorfor gamle leksika stadig er meget populære. Enig eller ej. Han nævner i hvert fald tre som jeg selv bruger: Encyclopaedia Britannica, 1911-udgaven. Jewish Encyclopedia online og især Catholic Encyclopedia fra 1904. Prøv blot at slå op på Denmark. Her er så udførligt berettet om vores land, at det med få opklarende bemærkninger om værkets alder vil kunne bruges som link til udlændinge, der vil læse på engelsk om Danmarks historie, religion, kultur mv.
Det katolske leksikon rummer derudover en omfattende samling af online tekster af katolske ”fædre”, se fanebladet Fathers. Herunder findes bl.a. også de på bibliotekerne meget efterspurgte apokryfe skrifter med navne fra Thomas, Maria eller Bartholomæus.
Vaknin peger på grundene til hvorfor bl.a. undertegnede godt kan lide dem: ikke bare nostalgi, men at de er forfriskende direkte, politisk ukorrekte og af og til uskyldigt naive. De afspejler ofte også et livssyn som bærer vidnesbyrd om hvordan vores forældres så på verden. Også udvalget og prioriteringen af artiklerne.
Links
Ebooknet.
Via Peter Scott.
Se flere leksika på Københavns Kommunes Bibliotekers leksikonside

Ingen kommentarer: