fredag den 1. juli 2005


Sommertema [3]
Google Print Library
Der er nu gået ca. ½ år siden Google Print Library løb af stabelen. I mellemtiden er kommet en speciel søgemaskine til Google Print. Her kan man fx søge på Kierkegaard og få (dele af) bøger online, som den på billedet.
Projektet har affødt en dramatisk diskussion om idealisme kontra cool cash og teknologiens udfordring af gældende ophavsret. Her lidt status over hvordan det ser ud nu.
Forventningerne er skruet noget ned: i stedet for fuld adgang til de 10-15 mio. bøger, vil der i stedet være henvisninger til hvor de kan købes eller på hvilket bibliotek de kan findes. Altså et skifte fra fuldtekst til bibliografiske oplysninger. Efter planen skal 10.000 til 15.000 bøger kunne skannes om ugen.
Michigan Universitet er et af de fem biblioteker. Det har offentliggjort dele af kontrakten med Google om at digitalisere syv milioner bøger fra Michigan Library. Heri fremgår at der vil blive lavet to kopier: en til Google, en til universitetet. Det betyder bl.a. at Michigan kan give offentligheden adgang til fuldtekstbøger. Også til download i det omfang det ikke er ”systematisk” og ikke videredistribueres. Kontrakten udløber 30. april 2009.
Ophavsretsproblemet har voldt store diskussioner. Google har hele tiden henholdt sig til en sentens i USA’s lovgivning om ”fair use”. Jeg skal ikke gøre mig klog på den slags, ligesom andre nyhederne åbenbart heller ikke gør det. Men det er noget med en undtagelse i ophavsretsloven som tillader folk at reproducere dele af teksten til forskningsformål. Fortolkningen af denne formulering har skabt vildt røre, især blandt forlagene.
Formanden for en af forlagsorganisationerne i USA har ifølge Business Week Online fra 22. juni bedt Google om at holde en pause på seks måneder, så ophavsretsspørgsmålet kan blive diskuteret på plads. Og universitetsforlagene fulgte trop. Men forlagsverdenen er delt på spørgsmålet, og organisationen havde ikke taget alle i ed inden den offentliggjorde et brev til Google i medierne.
Som mange andre undrer Rüdiger Wischenbart sig i en artikel over modstanden mod Google Print Library: det burde da være enhver bibliotekars drøm at så megen viden som muligt er tilgængelig. Ifølge artiklen er Google også begyndt at kontakte europæiske forlag. Men det har skabt stort postyr, især i Frankrig. Tanken om at en eneste søgemaskine skulle være i stand til at organisere al tilgængelig viden er svær at sluge og forene med respekten for kulturelle forskelle. Og en snes europæiske nationale biblioteker samt EU har erklæret at lavet et europæisk modspil til Google. Men dette vil som Google stå med de samme ophavsretsproblemer. Siden er bibliotekslederne vist også faldet lidt mere ned på jorden igen.
Frankrigs eget nationalbibliotek har skannet omkring 80.000 titler med en forældet teknik, der bl.a. betyder, at man ikke kan fuldtekstsøge i materialet. Alene Amazon har flere og med en bedre søgeteknik. EU-kommissær Viviane Reding har bedt om 36 mio. euro til en europæiske søgemaskine og 60 mio. euro til digitalisering. Det står overfor Google 200 mio. Ikke just et godt udgangspunkt for europæerne.
Men også respekten for private oplysninger bekymrer fx Google-Watch, som er stærkt kritisk over for Google. Organisationen mener at Google kan udnytte de oplysninger som internetsøgere altid efterlader sig. Og som USA's regering måske efterfølgende kan kræve udleveret. Dette er ikke udelukket af Google selv. Under dens ”privacy policy” står bl.a. at "If you have an account, we may share the information submitted under your account among all of our services in order to provide you with a seamless experience and to improve the quality of our services.".
Det bekymrer dog ikke Michigan Universitetsbibliotek, hvis talsmand ikke mener at der er grund til bekymring over Google eller andre søgemaskiner. Spørgsmålet vil blive taget op på ALA’s årsmøde. Google-Watch sendte allerede i december 2004 en appel til ALA.
Læs mere i
Search Engine Watch, Google Watch (to artikler) og The Chronicle. Rüdiger Wischenbarts artikel.

Ingen kommentarer: