tirsdag den 28. juni 2005

MSN's nye søgekoder
Som nævnt i et tidligere indslag om MSN-search har den fået flere søgekoder. MSNs weblog fra fredag den 25. juni gennemgår nogle af dem.
Filetype: er en gammel kending fra Google og Yahoo. Også de filer, som man kan søge efter: html, txt, pdf, doc, rtf, xls og ppt. I webloggen anbefales bl.a. pdf-filer til officielle dokumenter, fx [ brazil visa filetype:pdf ].
Link: (som Google) og LinkDomain: (som Yahoo). Her bruger MSN som Yahoo også LinkDomain: Forskellen er at den søger på alle sider på et givet domæne, også undersider.
Contains: er ikke set før. Den er endnu på eksperimenterende stadie. Den søger efter sider, hvor der er hyperlink til en bestemt filtype. Fx vil søgningen contains:wmv finde resultater, som indeholder WMV-filer. Den kan kombineres med søgeord: [ exploding whale contains:wmv ]. Det kan være nyttigt, fordi MSN's crawler ikke downloader bestemte type filer (audio og video filer fx). Man kan også bruge den til at efterspore rss-feeds. Her kan man søge med contains: RSS, XML, RDF eller ATOM document type. Fx [ African cichlids contains:(rss xml rdf atom) ]. Search Engine Watch gør imidlertid opmærksom på, at den ikke virker.
InURL:, InAnchor:, InTitle: og InBody: er også gamle kendinge. Inurl findes også hos Google, men MSNs virker på en anden måde. Den virker med et enkelt ord, men ikke med flere, fx inurl:www.trebuchet.com/models. Ligesom ingen af de andre kan have flere end et ord bag sig, fx [ inAnchor:Darth inAnchor:Vader ].
Search Builder er tidligere nævnt på Internetsøgning. Der er også koder til disse, så de kan skrives direkte i søgefeltet. Det er Site:, Link:, Loc: (dvs. topdomæne), Language: (sprogkode),
Derudover har MSN også lavet en spørgsmål-svar, i stil med Ask og Google. Svarene kommer fra Encarta, prøv fx [ What is the capital of Denmark ].
Links
MSNs weblog fra Fredag den 25.
Search Engine Watch og igen Search Engine Watch.

Ingen kommentarer: