fredag den 20. maj 2005

Opfølgning på Google Scholar

I et indslag på Internetsøgning (12. maj 2005) om Google Scholar og bibliotekernes mulighed for at give deres brugere adgang via Scholar stod: Mon danske universiteter også vil gøre noget sådant, hvis det er muligt? Det spørgsmål er nu allerede besvaret. Ifølge Biblog fra den 19. maj har DPU gjort dette. Så kan vi vel snart vente at de øvrige højere læreanstalter, centralbiblioteker m.m. følger efter.

Ingen kommentarer: