søndag den 29. maj 2005

Google Print nu søgbar

Google Print er den del af Googles virksomhed, hvor udgivere kan lægge deres udgivelser online. Google gør det herefter muligt at søge i hele bogens tekst. Der er herefter tre muligheder: At se hele bogen i fuldtekst, at se dele af bogen (den del, hvor søgeordet optræder), eller at få oplysninger om hvor man for penge kan få bogen. Det er ikke muligt at adskille de tre typer. Det ville ellers have været formålstjenligt. Så kunne man fx kun få de hvor der er fuld adgang til. Men her har Google Print også forlæggernes interesser at tænke på. En artikel i Google Tutor lover at komme med et trick til at læse hele bogen alligevel.
På længere sigt vil også det omtalte Google Print Library være en del af Google Print. Og dermed nok det største bud på et virtuelt onlinebibliotek. Med alle de begrænsninger der endnu ligger i det. Og modstand imod samme, jævnfør tidligere indslag her på Internetsøgning. Google Print (og til dels også Amazon) er interessant for biblioteker, fordi vi for første gang har konkret en mulighed for at sammenligne de "gammeldags" bibliografiske databaser med fuldtekstdatabaser. Og gøre nyttige erfaringer med det.
Det ser ud som om at Google Print følger de samme regler med boolske operatorer som ved almindelig websøgning. Derudover gælder også nogle af feltsøgekoderne, bl.a. intitle: og intext:. Men det er ikke muligt at lave særligt avancerede søgemuligheder. Bl.a. ikke som i bibliografiske databaser på forfatter, forlag, ISBN-nummer eller sprog. Det er altså ikke muligt fx at se hvad Google Print har af H. C. Andersen eller hvor mange danske bøger der er. En søgning på "h c andersen" OR "hans christian andersen" giver en masse fund, hvor ordene blot står et eller andet sted i teksten. I det hele taget er der ingen oplysninger om, hvor meget der egentligt er i Google Print.
Greg Notess (læsesalsbibliotekar ved Montana Universitetsbibliotek) havde for kort tid siden en artikel om søgning af fuldtekstbøger. Denne artikel er nu delvist forældet. Men han pegede på at læsere før internettet var afhængig af stikordsregistre og indholdsfortegnelser for at kunne orientere sig i bøger. Nu er det muligt at søge i hele teksten.
Han nævner også Amazon, der siden oktober 2003 har givet adgang til på uddrag af bøger såvel som fuldtekst. Desuden søger metasøgemaskinen A9 både i bøger og på webben. Amazon har en søgefunktion, Search Inside the Book, som folk i USA har adgang til. Det er ofte nødvendigt at klikke på "Click here to see additional results". For hver bog kan man endvidere "search inside"-ikonen. Adgang kun med brugernavn og password. Noget lignende sker på A9.com, som også ejes af Amazon.
Jeg vil opfordre kolleger og biblioteksbrugere til at afprøve Google Print. Dens mangler til trods. Udviklingen kan pludseligt komme til at gå meget hurtigt. Og vi skal vel ikke havne i samme situation som musikbranchen. Dette meget store og søgbare virtuelt bibliotek bør af bibliotekarer opfattes som en stor udfordring. Også opgaven med at biblioteksbrugere gennem denne enorme jungle. Herunder også metoder til at formidle det.
Læs mere Search Engine Watch.

Ingen kommentarer: