tirsdag den 26. april 2005

Open Access i fremgang

Ifølge et interview med Peter Suber (som er projektleder i Open Access) er Open Access i fremgang, især i Europa. Open Access er et koncept hvor forskere gratis stiller deres materialer til rådighed for andre forskere og offentligheden. Det er især i Europa efter nogle konferencer. Fx CERN. Men også førende institutioner i Ukraine, Finland, Tyskland, Frankrig, Italien, Østrig, Belgien, Estland, Grækenland, Ungarn, Norge og Sverige har tilsluttet sig. Danmark glimrer ved sit fravær, ligesom der er modstand i England og USA.

Peter Suber ser Open Access som en konkurrence som kommer alle til gode: en konkurrence om at komme tættere på hinanden.

Interviewet afslører også en diskussion vedrørende forskellen mellem Open Access tidsskrifter og Open Access arkiver. Samt at problemet pt. er forskernes ukendskab og træghed, fx til at de kan arkivere deres arbejder i Open Access-arkiver. Holdningen blandt forskere er desuden ofte at de skal gørr det af politiske årsager eller for velgørenhed. Ikke for mere synlighed, for at få lettere adgang og bygge videre på allerede eksisterende materiale. Dette vil dog muligvis blive ændret i og med debatten om Open Access ikke længere er forbeholdt forskere, men også diskuteres bredt i samfundet (nærværende indlæg er ment som sådant).

Suber konstaterer også at sammenlignet med naturvidenskab, tekonologi og medicin er humanvidenskaberne langt bagud. Konklusionen er at Open Access naturligvis drejer sig om teknik, men så sandelig også om videndeling og styrkelse af forskning.

Mange flere nuancer og pointer i hele interviewet. Det er både i en fransk og en engelsk udgave. Det indeholder derudover en række interessante link til dokumenter, artikler, deklarationer og organisationer.

Link
www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=80 Den engelske version.

Ingen kommentarer: