lørdag den 23. april 2005

Nye opfindelser inden for informationssøgning

Var overskriften på en paneldiskussen i The San Francisco Bay Area ACM Special Interest Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI). I panelet deltog repræsentanter fra søgemaskinerne: Peter Norvig (Google), Mark Fletcher (Ask Jeeves/ Bloglines) Udi Manber (A9.com), Ken Norton (Yahoo!) og Jakob Nielsen (Nielsen Norman Group). Og emnet var hvor langt søgemaskinerne er nået i dag og hvor de måske vil være i fremtiden.

I de nedenstående referater kan du læse et resume af de nylige nyskabelser. Derudover fortalte Jacob Nielsson, NN Group om hvordan adfærden hos internetsøgere har ændret sig . Længden af søgestrenge er steget fra i gennemsnit et ord til to ord. Og han forudså at det ville stige yderligere. Men på et tidspunkt vil det kulminere. Han mente heller ikke at de nogensinde vil bruge komplekse spørgsmål og boole'ske operatorer i stort omfang (det er vel her bibliotekarer kommer ind i billedet!). 42% mener at de finder det de søger.

Referaterne tegner ikke nogen løsning af mere effektive søgninger. Nævnt bliver "vertikale" søgninger, altså søge efter konteksten i hvilket søgeordene er. Men her mangler der en vilje hos webmasterne til at lave bedre site maps o lign. For at gøre det lettere for internetsøgere at genfinde dokumenterne. Men der er desværre ikke standarder for den slags. Peter Norvig erkender at søgning er en "kommandolinje". Og når den er fyret af, giver søgemaskinerne ingen råd om hvordan de kommer videre. Altså en dialog med brugerne. sådan som den man får ved at gå på biblioteket og få hjælp af en bibliotekar.

Et af problemerne med hverdagssprog er at det ofte ikke indeholder søgeord: Fx indeholder sætningen hvilket tv er det bedste indeholder slet ingen. Panelet var delt i spørgsmålet om tags og det meget omtalte folksonomy vil føre videre. Nogle mente at metadata blot er endnu et lag udenpå. Webben er i forvejen et stort tagging system. En mulighed kunne være mere tekst i links. Andre mente at det ville anspore webmastere hvis det var til gavn for dem.

Men i øvrigt vil jeg henvise læserne til referaterne. De afspejler ganske glimrende søgemaskinernes landvindinger, men også de store problemer der er med at genfinde relevant materiale. Min personlige holdning er at de nuværende tiltag er kosmetiske. Og at det store problem er at internettet vokser eksplosivt, mens redskaberne til at bruge det ikke udvikler sig tilsvarende.

Det ser ikke ud til at søgemaskinerne kan løse det semantiske problem. Men en afhjælpning kunne være at bibliotekarer oprustede endnu mere og gjorde sig til supereksperter i at søge på søgemaskiner. At vi måske gjorde det til en del af bibliotekernes brand. Så vidste brugerne hvor de skal henvende sig når de kører fast i søgninger.

Link:
www.ysearchblog.com/archives/000103.html Yahoo weblog med henvisninger til udførlige noter
www.baychi.org/program/

Ingen kommentarer: