onsdag den 16. marts 2005

Open Access

Open Access er et fænomen som er opstået i kølvandet på internettets muligheder for at distribuere information. Seriøs information som ellers kun ville være tilgængelig via dyre tidsskrifter eller bøger. Det særlige er at det tilbyder fri adgang. Der er kun restriktionerne hvad angår indlysende ting som download, kopiering, anvendelse osv. Forskellen på Open Access og al anden videnskabelig formidling er, at det ikke er læseren som betaler.

Ophavsretligt gælder selvfølgelig stadig de internationale og nationale lovgivninger. Men derudover bruges også Creative Commons Licenses. Generelt betyder det at kommerciel udnyttelse af materialet ikke er tilladt, ej heller forvanskning af det. Og anvendelsen må ikke ske på piratmanér. På verdensplan er der anslået ca. 5 mio af den slags produkter. Disse værkers ophav giver brugerne frit adgang til at bruge dem, endog udvikle dem, så længe de opfylder bestemte etiske regler. Fx at de altid krediterer det oprindelige ophav.

Et af dem er den danske Google-Guide. Som igen hviler på Nancy Blachmans originaludgave. Disse to udvikles nu sideløbende med gensidig udveksling. Der er oven i købet i søgemaskine som har specialiseret sig i at søge i Creative Commons produkter (se link nederst). Denne kan finde fotoer, videoer, internetsider osv. som folk stiller til fri afbenyttelse.

Open Access formidles først og fremmest via onlinetidsskrifter, arkiver eller databaser, personlige hjemmesider, diskussionsfora, weblogs. Ja alle de former for distribution som i dag findes på internettet. Nogle endda med RSS-feeds og andre former for fildeling.

Det er selvfølgelig ikke gratis at lave. Nogle bliver betalt af fonde, universiteter, foreninger, ja forskerne eller deres arbejdsgivere selv. Eksempler på Open Acces Tidsskrifter: Public Library of Science, Biomed Central, Nucleid Acids Research. Se også Directory of Open Access Journals. Databaser er langt billigere og kræver ingen mellemled mellem forfatteren og arkivet, således som tidsskrifter ofte gør. Modsat tidsskrifter findes der ingen samlet fortegnelse over databaser.
Open Access vil formentlig ikke udkonkurrere papirudgaver. Tværtimod vil de sandsynligvis kunne eksistere side om side. Tilhængerne af Open Access rækker fra begejstrede altruister til mere moderate: vi skal sameksistere. Men modstandere af Open Acces ser dem som en trussel mod forskersamfundet, og på længere sigt en trussel mod distribution af forskermateriale. Især på det økonomiske plan. Og især i USA, hvor alting er mere privatfinansieret.

Tilhængerne hævder at forfatterne får et større publikum, læserne får lettere adgang, lærere og studerende kan uden samvittighedskvaler anvende materialer (ophavsretlig), bibliotekerne kan undgå dyre tidsskriftregninger, "forlagene" fårl reklame, forskerne får glæde af hinandens resultater, borgerne generelt kan se hvad forskerne bruger deres tid til.

Af en eller anden grund er konceptet ikke slået an i Danmark for alvor. Måske fordi man her har en kultur for at klamre sig til sine resultater af frygt for at nogen skal "stjæle" dem eller tage æren for det. Bagsiden er man hermed risikerer at miste den konstruktive kritik som kunne forbedre ens produkt.

Artikler og andet om Open Access og Creative Commons Licens
www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
www.infotoday.com/online/mar05/Stern.shtml
www.med.yale.edu/library/new/biomedcentral.htm
www.infotoday.com/searcher/mar05/ebbinghouse.shtml
www.creativecommons.org/find Søgemaskine til Creative Commons

Ingen kommentarer: