mandag den 14. marts 2005

Kreativ søgning (4 - formsøgekoder).

Tidligere indslag:
Kreativ søgning (1 - indledning).
Kreativ søgning (2 - kombinationstegn).
Kreativ søgning (3 - indholdssøgekoder).

Indtil videre er gennemgået kombinatoriske tegn og andre søgesprogstegn samt indholdssøgekoder. En tredje gruppe af søgeelementer er formsøgekoder. Der findes et dusin af disse, men her skal kun nævnes de bedste: topdomænet, domænenavne i øvrigt og filtype. Prøv dig frem med de forskellige afgrænsninger nedenfor for at få et indtryk af hvad de er gode til.

Som i indslaget om indholdssøgekoder først lidt om karakteristika ved de tre, dernæst hvordan de praktisk anvendes.

Topdomæner kan deles i to: landetopdomæner (hvert land sit domæne) og de såkaldte generiske topdomæner (fx .com, .net, .org og .edu). Heraf følger at der er to fordele ved at afgrænse til topdomænet: De kan afgrænse til et bestemt land (fx .dk, .se og .no), og de kan afgrænse til hvem der har lavet siden (ophavet). Flere generiske topdomæner gælder kun i USA, fx gov, mil og edu. edu er afgrænser til akademiske sider i USA. .org-sider er partier, organisationer eller firmaer som ikke er kommercielle; politik, partsindlæg, samfund, religion og opinion kan med fordel afgrænses til dette domæne. ,com er tit en kilde til støj, men kan alligevel bruges i søgning: udeluk com-sider med operatoren ikke.

Domænenavne/led i internetadressen. Her drejer det om at søge på et bestemt ophav. Ofte vil du have brug for at kunne søge på en eller flere sider, fx hvis du vil søge på en håndfuld danske højere uddannelsessteder. Det kan du gøre ved at afgrænse søgningen hertil. Tilmed har typer af institutioner som fx universiteter karakteristiske adresser. I England har de fx ac.uk i domænenavnet. Det gælder artikler, som ofte har ordet article, artikel eller lignende i adressen. Ofte kan sådanne søgninger kombineres med topdomænesøgning. I modsætning til det ovennævnte topdomæne søger du altså her i hele internetadressen.

Filtyper burde ikke være noget specielt, men i praksis er de. Det viser sig at de bruges til bestemte formål. Pdf-filer (dem der skal bruge Adobe-reader for at åbne) bruges ofte til rapporter, nyhedsbreve og mere seriøs litteratur. Men da kun få linker til sådanne, vil de oftest optræde sidst i fundlisterne. Power Point-filer bruges fx af foredragsholdere, undervisere, skoleelever m.fl. som vil anskueliggøre et eller andet emne. Excel-filer (regneark) bruges isæt til tal, altså statistik, hvorfor statistik ofte kan søges ved at afgrænse til excel-filer.

Som med indholdssøgekoder angives de ikke ens i søgemaskinerne. Jeg henviser igen til Københavns Kommunes Bibliotekers internetvejledning for nærmere oplysninger. Google angiver de tre som: site:, inurl: og filetype: Her kort om hvordan ide bruges i praksis.

Topdomæner kan fx anvendes til at lave "kunstige" databaser. Dvs definere hvilke steder, du vil afgrænse søgningen til. Det kan være universiteter. Det er forskelligt fra land til land. Her er to eksempler: USA: site:edu og England: site:ac.uk. Hvis du er ude efter sider på engelsk om Cuba-krisen (eng.: missile crisis) kan en søgning se sådan ud: "missile crisis" cuba site:edu (i Google) eller "missile crisis" cuba domain:edu (i Yahoo).

Her kan du se hvad der sker med antallet af fund ved en trinvis udvidelse af universiteter:
habermas site:edu USA: 75.700 fund
habermas site:edu OR site:ac.uk USA og England: 87.800 fund
habermas site:edu OR site:ac.uk OR site:edu.au USA, England og Australien: 96.000 fund.

Det er stadig for mange fund. Inddrag derfor også indholdssøgekoderne intitle: eller inurl:, her kombineret med OR:
intitle:habermas site:edu OR site:ac.uk OR site:edu.au Giver 541 fund
inurl:habermas site:edu OR site:ac.uk OR site:edu.au Giver 4.530 fund.
Du kan også prøve at bruge intitle: og inurl: på samme tid:
intitle:habermas OR inurl:habermas site:edu OR site:ac.uk OR site:edu.au Det giver 4.630 fund.

Du kan bruge site: og inurl: til en slags "søgemaskine", fx til at finde landefakta-sider på Udenrigsministeriets hjemmeside: landefakta site:um.dk (Google). Eller til at finde oplysninger om Søren Brier på Copenhagen Business Schools hjemmeside: brier inurl:cbs

Hvis du vil søge på øvrige landes universiteter, er det nødvendigt at kombinere topdomænet med domænenavne og led i internetadressen:
England: inurl:ac site:uk eller inurl:ac.uk
Tyskland: inurl:uni site:de, evt. inurl:uni.de eller inurl.uni site:de
Frankrig: inurl:univ site:fr (her er inurl:univ.fr og inurl:univ.fr ikke særligt gode )
Australien: site:edu.au eller inurl:edu.au og inurl:edu site:au
Dette går dog ikke i følgende lande, hvor du er nødt til at kombinere med ord:
Spanien: universidad site:es, Sverige: universitet site:se, Canada: university site:ca. Disse er naturligvis kun meget tilnærmede og ikke så præcise.

For Danmark er straks sværere. Da der kun er fire universiteter, kan det klares med: site:ku.dk OR site:au.dk OR site:auc.dk OR site:sdu.dk. Også andre højere læreanstalters adresser kan bruges, se fx søgningen på situeret læring: inurl:db.dk OR inurl:dpu.dk OR inurl:cbs.dk "situeret læring". Her er altså søgt på Danmarks Biblioteksskole, Danmarks Pædagogiske Universitet og Copenhagen Business School.

Som nævnt er der mange internetsider som i adressen oplyser om siden er en artikel. Derfor kan du prøve at afgrænse søgningen med inurl:article OR inurl:artikel, fx "bjørn lomborg" OR "bjorn lomborg" inurl:article OR inurl:artikel.

Filtyper angives med feltsøgekoden filetype: i Google. Så hvis det er rapporter, nyhedsbreve du er ude efter, så prøv fx med: Maribo gymnasium filetype:pdf (giver pdf-filer om Maribo Gymnasium). Eller Power Point.filer: børnearbejde filetype:ppt (Power Point-shows om børnearbejde), golfkrigen filetype:ppt (om Golfkrigen). Eller Cuba filetype:ppt site:dk. På tilsvarende vis med statistik: biler filetype:xls

Resume: Nu er tre søgeelementer i spil: operatorer, indhold og form. De kan kombineres på livet løs.

Link:
Om kombinationer: bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning/afgr/sprog/view
Om feltkoder: bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning/afgr/felt/view
Søgeeksempler: bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning/afgr/felt/view

Ingen kommentarer: