lørdag den 12. marts 2005

Kreativ søgning (3 - indholdssøgekoder)

Tidligere indslag:
Kreativ søgning (1 - indledning).
Kreativ søgning (2 - kombinationstegn).

Ved indholdssøgekoder skal forstås søgekoder i kombination med søgeord, som siger noget om indholdet på en webside. De er nyttige når almindelig ordsøgning med operatorer giver for mange søgeresultater. Da det mere er reglen end undtagelsen, er indholdssøgekoder meget vigtige.

Indholdssøgeord søger (modsat almindelig ordsøgning med kombinatoriske tegn) ikke i selve brødteksten på siden. De søger i stedet på få, prægnante ord som websideophavet har skrevet i bestemte felter for at fortælle om hvad der er på internetsiden. Der er en snes sådanne felter. Kun tre af dem er særligt anvendelige: sidens titel (den forekommer i den mørkeblå linje øverst i browseren), internetadressen og bogmærker. Bogmærker er næsten det samme som et link, men linker blot til et sted et andet sted på samme side.

Først lidt om hvert af de tre indholdskoders karakteristika, dernæst hvordan de anvendes i praksis.

En internetsides titel er det tætteste vi kommer på de velkendte bibliografiske biblioteksbasers emnesøgning. Titlen må ikke forveksles med de bibliografiske databasers titelsøgning, altså fx på bogtitler og cd-titler. Det er snarere en slags overskrift, som internetsidens ophav lavet. Ofte er det en sætning som indeholder noget der ligner emneord. Prøv selv at åbne nogle tilfældige internetsider og kik i den øverste mørkeblå linje.

Bogmærker bruges især på meget lange internetsider. Her er ofte en slags indholdsoversigt øverst, hvorfra man kan linke ned til det rette sted i teksten. Det særlige ved bogmærker er, at teksten skal stå i bogmærket. Det er altså som regel reelle ord, ikke bare forkortelser eller omskrivninger. Da leksika og andre opslagsværker, afhandlinger o. lign. ofte bruger bogmærker, er bogmærke-søgning særligt velegnet til opslag.

Internetadresser (url) er lidt mere problematiske at søge på. De indeholder ofte forkortelser, omskrivninger eller sammenskrivninger, fx dr (for Danmarks Radio), iplnet eller bibliotekernesnetguide, Alligevel viser det sig i praksis at de kan anvendes til at afgrænse med. Det skyldes at især undersiders adresser ofte indeholder ord som er gode at søge på. Bemærk dog at de som regel kun indeholder et enkelt ord. Så det er ikke tilrådeligt at søge på flere ord i url'en.

Søgemaskinerne har forskellige måder at angive hvornår der kun skal søges i disse felter. (Se linket til Københavns Kommunes Bibliotekers internetvejledning). Google bruger intitle:, inurl: og inanchor:. Disse koder sættes foran søgeordet, fx intitle:svenskekrigene. Sæt kun et enkelt ord efter hver kode. Ellers sætter søgemaskinen et kombinatorisk Og imellem. Den foretager altså en almindelig ordsøgning på det andet ord, fx inurl:um.dk landefakta. Hvis du vil søge på flere ord i titlen, så gentag feltkoden foran hvert ord, fx intitle:harry intitle:potter. Avancerede søgere kan også bruge allintitle:harry potter. Men der er af og til problemer med denne kode. Husk at den altid skal stå sidst i en søgning

Når du er blevet fortrolig med feltkoderne, kan du begynde at kombinere disse indholdssøgeelementer med operatorerne. Den kombinatoriske søgning indvandrere OR indvandring gav fx alt for mange. Prøv i stedet at sætte indholdssøgekoder på, fx intitle:indvandrere OR intitle:indvandring. Det samme for søgningen intitle:coach OR intitle:coaching. Prøv selv andre.

At søge med feltkoder betyder altså en kraftig frasortering af fund, set i forhold til hvis man ikke søgte med feltkoder. De kan bruges til at zoome ind på et emne. Hvis de zoomer for meget ind, kan man fjerne nogle af koderne igen. Eller man kan benytte operatoren OR. Den inddrager jo flere områder og zoomer ud. Feltkoder i kombination med OR-operatoren er egnede til at præcisere søgninger.

I Google kan du også bruge koderne allintitle:, allinurl: og allinanchor:. De søger på samtlige ord, der kommer efter koden. Men virker ikke altid. Bemærk også at de skal stå sidst i en søgestreng, fordi de højretrunkerer.

Link:
Om kombinationer: bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning/afgr/sprog/view
Om feltkoder: bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning/afgr/felt/view
Søgeeksempler: bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning/afgr/felt/view

Ingen kommentarer: