onsdag den 1. december 2004

Forskning på internettet – hvad venter vi på?
Almindelige internetsøgere, bibliotekarer, studerende …. Alle sukker efter gode, dybtgående og saglige dokumenter på nettet. Søgemaskinerne står klar. Bibliotekarer står klar. Så hvad venter vi på? Vi venter på at forskerne og alle de kloge går online. I hvert fald i Danmark. Og ikke bare med henvisninger til analoge materialer. Men Rigtig online!
Universiteterne i USA lægger materialer af høj kvalitet på nettet. Meget kan fx findes på Google Scholar. (Omtalt her på bloggen 20.11.2004). Eller deciderede emnekataloger. Eller med nyere fænomener som Cite You Like. En anden måde at organisere forskningsmaterialer. Ideen er at hvis du opdager et dokument på nettet som du gerne vil beholde, klikker du på en knap som føjer det til et bibliotek. Hertil kommer så oplysninger om citater. Det kræver at du opretter en gratis konto (det tager 10 sekunder). Til gengæld er tjenesten så tilgængelig overalt på koden. Efter registrering bliver du bedt om at føje et menupunkt til Foretrukne(Explorer) eller Bogmærker (Firefox). Herefter kigger du i katalogens 8 menuer og kan gå på jagt efter dokumenter, sæt et bogmærke og find dem igen i Cite You Like's venstremenu under Your Library:View. Indrømmet: ikke helt let at bruge. Men det er jo altså også mest for avancerede brugere.
Det samme kan vi ikke sige om de danske universiteter. Hvad er muligt her? Universiteterne har lavet en forskningsdatabase. Den rummer over 200.000 referencer. Og det ser jo lovende. Men antallet snyder: mange er henvisninger til artikler i bøger eller tidsskrifter som man lige så godt kunne finde på bibliotekernes database. Om egentlig forskning er der ikke tale. Ganske svær at finde rundt på. Hvilket ikke ville gøre noget hvis resultatet er brugbart. Enkel og udvidet (avanceret søgning). Og det kan man desværre ikke altid sige: de fleste henvisninger er til tekster som ikke ligger online. Der er dog en del som internetsøgere kan bruge. Og man kan ikke sortere dem ud specielt.
En søgning på
[voksenundervisning]
Giv er 68 poster, men kun 1 (en) er et online-dokument (fra Undervisningsministeriet).
Bedre bliver det ikke at prøve med et naturvidenskabeligt emne, fx drivhuseffekt?. Her viser resultattavlen 76 poster.
Deprimerende i betragtning af at universiteterne er statsdrevne og kunne forventes at have meget materiale tilgængeligt online. Klamrer forskerne sig til deres værker, så brugerne skal besværes med at bestille dem gennem bibliotekerne?
Her kunne en og anden lære af Danmarks Pædagogiske Universitet. Det udgiver et populærvidenskabeligt tidsskrift, Asterisk. 6 gange årligt. Det er lidt tungt at downloade (pdf-filer). Men her kan lærere, pædagoger og andre interesserede ganske gratis læse artikler af kendte inden for området: Mads Hermansen, Lars Klewe, Stig Brostrøm.
Og så den internationale bibliotekarorganisation IFLA er opmærksom på hvordan ejendomsretsholdning bremser informationsstrømmene. Den er medunderskriver af the Geneva Declaration on the Future of the World Intellectual Property Organization fra 29 september 2004. Heri gør IFLA opmærksom på at balancen mellem at beskytte brugerne og producenterne (fx forfattere) af information har forskubbet sig til brugernes ugunst. Således at opstår informationsmonopoler som gør det vanskelligt for uddannelsessøgende, forskere mv. at få information. Ikke kun i ulandene. Databaser bliver stadig mere vanskeligt tilgængelige. Og gør det besværligere for bibliotekerne at stille materialer til rådighed. Specielt for ikke-udviklede lande lægger høje priser, copyrightlove, manglende uddannelse i at bruge redskaberne osv. en dæmper for informationsstrømme hertil.
Link
erikhoy.blogspot.com/2004/06/svenskerne-overhaler-os.html Indslag om Sverige
erikhoy.blogspot.com/2003/09/universiteter-og-forskningsmaterialer.html Indslag om materialer fra universiteter.
www.dpu.dk/site.asp?p=162 Asterisk fra Danmarks Pædaogiske Universitet.
www.ifla.org/III/clm/CLM-GenevaDeclaration2004.html IFLA om copyright m.v. 28.9.04.
www.futureofwipo.org Geneveerklæringen om WIPO’s fremtid.
www.citeulike.org/ Cites You Like

Ingen kommentarer: